Liturgický kalendár:

Po: Sv.Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ut: Vigília zo slávnosti

St: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Št:Sv.Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Pi-So: Féria- Jesenné kántrové dni

Ne: 25.nedeľa cez rok

Poriadok bohoslužieb 13.-19.9.2021:

DEŇ DÁT. HOD. MIESTO ÚMYSEL
Po: 13.9. 18:00 V.Ď. + Júlia Trnkusová, polročná sv.omša, man.Daniel a syn Vladimír
Ut: 14.9. 17:00 Lula + Filip Pivovarči
Ut: 14.9. 18:00 Tehla Za uzdravenie Karolínky
St: 15.9. 18:00 V.Ď. Za farníkov
Št: 16.9. 18:00 V.Ď. + Július Lipták a man.Helena
Pi: 17.9. 18:00 V.Ď. Za zdravie a B.požehnanie pre Štefana Jozefa od Kríža
So: 18.9. 18:00 Rohož. + František Ördögh a rodičia
Ne: 19.9. 8:00 Lula + Ján Roško, man.Alžbeta a deti
Ne: 19.9. 9:15 Tehla Za uzdravenie Karolínky
Ne: 19.9. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Dnes budú o 15:30 zvoniť zvony na počesť pápeža na Slovensku, bude viať pápežská zástava, pápežská hymna.

Jesenné kántrové dni:

Jesenné kántrové dni sú v stredu, piatok a v sobotu. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. My sa Pánu Bohu poďakujeme za úrodu na sv.omši v piatok.

Zbierka na seminár:

Na budúcu nedeľu 19.9. je zbierka na seminár. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Potravinová zbierka na seminár:

Do stredy 15.9. môžete stále prinášať svoje dary vo forme potravín, ktoré chcete darovať bohoslovcom. 

Návšteva pápeža:

Definitívne oznamujem pútnikom, že odchod autobusu do Šaštína je v stredu 15.9. 2021 už o 4:00 hod. ráno spred obecného úradu vo Veľkom Ďure. Nezabudnite si so sebou zobrať vytlačenú vstupenku, občiansky preukaz a doklad o zaočkovaní alebo o testovaní, alebo prekonaní Covidu. V autobuse sa platí 10 Eur na osobu. Ideme v počte 40 osôb. 

Birmovanci:

Oznamujem birmovancom a rodičom birmovancov, že prvé oficiálne organizačné stretnutie rodičov a ich detí sa uskutoční zajtra v pondelok 13.9. 2021 o 19:00 hod. v kostole. 

Záhradkárska úprava:

V sobotu sa vyberali staré pichľavé kríky pod farou. Čoskoro sa nahradia novými. 

Štefan Havala:

Informujem Vás, že brat Štefan Havala, náš bohoslovec, karmelitán, v rámci ďalšieho rozpoznávania povolania, sa na neurčitý čas vracia do laického života, to znamená, že nebude (aspoň zatiaľ) žiť v kláštore a od 1.10. nebude ďalej nosiť habit. Prosí o modlitbu, tiež sa za vás modlí.