Liturgický kalendár:

Po.-So: Féria

Ne: 3.pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb 6.-12.3.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 6.3. 17:00 V.Ď. + Matilda Obertová, man.Štefan a dcéra Irena
Ut: 7.3. 17:00 V.Ď. + Alžbeta Buršová, nedožitých 85 r. a + Alojz Burša, 26.výr.
St: 8.3. 17:00 Lula + Juraj Maďar
Št: 9.3. 17:00 V.Ď. Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 42 r. farára Petra M.
Pi: 10.3. 8:00 V.Ď. CELODENNÁ FARSKÁ POKLONA
Pi: 10.3. 16:15 V.Ď. UKONČENIE CELODENNEJ FARSKEJ POKLONY
Pi: 10.3. 16:25 V.Ď. KRÍŽOVÁ CESTA-ŽENY A MATKY
Pi: 10.3. 17:00 V.Ď. Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 r.života Františka Bóniša

a prosba o ďalšiu B.pomoc a ochranu Panny Márie

So: 11.3. 18:00 Rohož. + Ernest Kasala a syn Jozef 
Ne: 12.3. 8:00 Lula + Karol Gellen
Ne: 12.3. 9:15 Tehla Za zdravie a B.pomoc pre nášho duchovného otca Petra
Ne: 12.3. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Výsledok zbierky:

Minulú nedeľu sa konala zbierka na charitu. Vyzbieralo sa spolu pekných 585 Eur. Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Krížová cesta:

Najbližšia krížová cesta sa začne o 16:25. Povedú ju naše modleníčky p.Jedličková a Halašiová. 

Poďakovanie:

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste sa zúčastňovali svätých misií. 

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste prinášali na faru jedlo, vajíčka, koláče, atď.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do diania, miništrantom, lektorom, nosičom kríža, fakieľ, obidvom kostolníkom, hercom divadielka, atď. 

Úprimné Pán Boh zaplať bohuznámemu pánovi na píle, ktorý daroval drevo z červeného smreka na nový misijný kríž. Rovnako Pán Boh zaplať Marekovi Liptákovi a jeho zamestnancom z firmy Sydam, sro. , že zadarmo urobili z tohto dreva kríž, vybrúsili, opálili, nalakovali, a naši chlapi ho namonovali na stenu kostola. 

Ďakujem aj starostom obcí za prijatie na obecných úradoch- aj vo V.Ď., aj v Tehle, aj v Lule. 

Úprimné Pán Boh zaplať pani Drobnej, ktorá ubytovala a prestravovala sestričky. 

Úprimné Pán Boh zaplať aj pani Hajkovej, ktorá poskytla stravu a ubytovala všetky dievčatá a aj pátra Koľu. 

Úprimné Pán Boh zaplať mladým zo ZMM (Združenia mariánskej mládeže), aj ZZM (Združenie zázračnej medaily), aj laické misionárske spoločenstvo MISEVI, ktorí prišli kvôli našim misiám do Ďuru z rôznych kútov SVK, najmä z Banskej Bystrice. Medzi nimi aj laická misionárka Mária Uhrinová, ktorá tu bola celý čas. 

Úprimné Pán Boh zaplať aj sestričkám, ktoré chodili ku chorým a pripravovali ich na generálnu sv.spoveď. 

Hľadáme spevákov pašií:

Ak by ste mali záujem skrášliť liturgiu Veľkej noci svojím spevom, radi vás uvidíme, resp. privítame.  Dajte o sebe vedieť. Prihláste sa u mňa, alebo u pani organistiek.

A najviac Úprimné Pán Boh zaplať pátrom misionárom za ich neúnavnú obetavú prácu. Nech im to Pán mnohonásobne vynahradí. 

Záverečný program misií:

Oznámia ho pátri. Popoludní o 14:30 hod. bude slávnostné požehnanie nového misijného kríža. Kto by chcel finančne podporiť misijné dielo, tak tam je kovová pokladnička. 

Celodenná farská eucharistická poklona: 10.3.: 

ČAS PRIEZVISKO A MENO PRIEZVISKO A MENO
8:00-8:30 Havala Štefan Havalová Renáta
8:30-9:00 Pati Štefan  Patiová Božena
9:00-9:30 Méres Peter Méresová Anna
9:30-10:00 Vojtek Štefan Vojteková Alžbeta
10:00-10:30 Bóniš František Bónišová Zita
10:30-11:00 Maďarová Helena Buršová Jana
11:00-11:30 Nádašdyová Silvia Liptáková Helena
11:30-12:00 Pisarová Alžbeta Stracová Alžbeta
12:00-12:30 Havala Štefan, Stracová Anna Havalová Terézia
12:30-13:00 Havala Ján Havalová Alžbeta
13:00-13:30 Obert Dušan, Ferenczová Emerencia, Jana Obertová Helena
13:30-14:00 Ördöghová Matilda Matušková Mária
14:00-14:30 Halašiová Marta Jedličková Viera
14:30-15:00 Dudáš Štefan Dudášová Alžbeta
15:00-15:30 Levák Jozef Leváková Jarmila
15:30-16:00 Kováč Jozef Kováčová Ľudmila

Informačný servis nitrianskej diecézy