Vo Farnosti Veľký Ďur sa konali po 76. rokoch farské ľudové misie

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230307013

 

https://www.vincentini.sk/nase-aktivity/ludove-misie/velky-dur-ludove-misie-sk

Informačný servis nitrianskej diecézy