Ak si želám vybaviť krst dieťaťa:

Treba priniesť rodný list dieťaťa, buď originál, alebo kópiu. Aj originál, aj kópiu vrátim rodičom.

Stačí, že na faru alebo do sakristie po sv.omši prvý krát príde jeden z rodičov dieťaťa s rodným listom dieťaťa a dohodneme si dátum jednej náuky pred krstom. Na náuku prídu rodičia a krstní rodičia. Krstný rodič musí mať krst, prvé sv.prijímanie, birmovku, musí byť buď slobodný, alebo žijúci v cirkevnom manželstve a žije podľa viery. Krstným rodičom nemôže byť niekto rozvedený, alebo žijúci v civilnom manželstve.

Ak si želám vybaviť pohreb:

Treba priniesť List o prehliadke mŕtveho, ktorý rodine zosnulého vydá pohrebná služba. Pohreb môže byť podľa zákonov SR najskôr 48 hodín od úmrtia zosnulého.

Ak si želám vybaviť sobáš v kostole:

Treba prísť na faru a porozprávame sa. Snúbenci budú potrebovať krstný list. Ostatné náležitosti vysvetlím osobne.

Ak si želám vystaviť krstný list alebo licenciu k sobášu, alebo ku krstu, alebo iné tlačivo:

Vypíšem Vám krstný list na počkanie kedykoľvek po sv.omšiach na fare.

Zaopatrovanie chorého alebo zomierajúceho:

Neváhajte volať kňaza k vážne chorému členovi rodiny. Keď príde kňaz ku chorému, nie je to ani hanba, ani odpisovanie toho človeka, ani strašenie smrťou. Ak ide o zomierajúceho, ide o jeho večnosť, o spásu jeho duše. Bezodkladne volajte kňaza k zomierajúcemu.

Spovedanie:

Sviatosť zmierenia vysluhujem každý pracovný deň pol hodinu pred sv.omšou, v čase 17:25-17:55 hod. V nedeľu sa teoreticky nespovedá, ale prakticky na požiadanie vyspovedám v rámci svojich možností.

Informačný servis nitrianskej diecézy