Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

1.pôstna nedeľa, 18.2.2024

  Liturgický kalendár: Po-St, So: Féria Št: Katedry sv.Petra, Apoštola, sviatok Pi: Kántrový deň Ne: 2.pôstna nedeľa Poriadok bohoslužieb 19.-25.2.2024: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 19.2. — — —...

6.nedeľa v Cezročnom období 11.2.2024- Svetový deň chorých 

  Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: POPOLCOVÁ STREDA, pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, deň pokánia v celej Cirkvi Št-So: Féria Ne: 1.pôstna nedeľa Poriadok bohoslužieb 12.-18.2.2024: DEŇ DÁT. HOD....

5. nedeľa v Cezročnom období 4.2.2024

5. nedeľa v Cezročnom období 4.2.2024 Liturgický kalendár: Po: Sv.Agáty, panny a mučenice, spomienka Ut: Sv.Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka St-So: Féria Ne: 6.nedeľa v Cezročnom období Poriadok bohoslužieb...

4.nedeľa v Cezročnom období 28.1.2024

Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: Sv.Jána Bosca, kňaza, spomienka Št: Féria Pi: OBETOVANIE PÁNA, sviatok, aj prvý piatok So: Sv.Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka Ne: 5.nedeľa v Cezročnom období Poriadok...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy