Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

VIDEO Lipa pri kostole

Video je tu:   https://youtu.be/OeLQMdWIhoQ

Zoslanie Ducha Svätého-Turíce, 19.5.2024

Liturgický kalendár: Po: Svätodušný pondelok, aj Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Ut, St, Pi, So: Féria Št: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Ne: 8.nedeľa v...

7.veľkonočná nedeľa, 12.5. 2024, Deň matiek, aj 58. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

  Liturgický kalendár: Po: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka Ut: Sv.Mateja, Apoštola, sviatok St: Féria Št: Sv.Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Pi-So: Féria Ne: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO-TURÍCE  ...

VIDEO Krátky výber piesní na 1.sv.prijímaní 5.5.2024

Výber je tu:   https://youtu.be/L-g3Vj4IVZ0

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy