Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

4.nedeľa v cezročnom období 29.1.2023

Liturgický kalendár: Po, St, So: Féria Ut: Sv.Jána Bosca, kňaza, spomienka Št: OBETOVANIE PÁNA-HROMNICE, sviatok, aj prvý štvrtok v mesiaci Pi: Prvý piatok, aj sv.Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub.spomienka Ne:...

3.nedeľa v cezročnom období-Nedeľa Božieho slova, 22.1.2023

  Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka St: Obrátenie sv.Pavla, Apoštola, sviatok Št: Sv.Timoteja a Títa, biskupov, spomienka Pi: Féria So: Sv.Tomáša Akvinského, kňaza...

2.nedeľa v cezročnom období 15.1.2023

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Antona, opáta, spomienka St-Pi: Féria So: Sv.Agnesy, panny a mučenice, spomienka Ne: 3.nedeľa v cezročnom období- Nedeľa Božieho slova Poriadok bohoslužieb 16.-22.1.2023: DEŇ DÁT. HOD....

Krst Pána 8.1.2023

  Liturgický kalendár: Po-So: Féria Ne: 2.nedeľa v cezročnom období Poriadok bohoslužieb 9.-15.1.2023: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 9.1. 17:00 V.Ď. Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 rokov Petra...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy