Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO-TURÍCE- PRVÉ SV.PRIJÍMANIE 28.5.2023

Liturgický kalendár: Po: Svätodušný pondelok, sviatok, aj Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Ut-St: Féria Št: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok, prvý štvrtok Pi: Prvý piatok So:...

7.veľkonočná nedeľa- 57. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov 21.5.2023

  Liturgický kalendár: Po-Št: Féria Pi: Sv.Filipa Neriho, kňaza, spomienka So: Féria Ne: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO-TURÍCE- 1.SV.PRIJÍMANIE Poriadok bohoslužieb 22.-28.5.2023: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po:  22.5. 14:00 V.Ď. POHREBNÁ...

6.veľkonočná nedeľa 14.5. 2023- Deň matiek

Liturgický kalendár: Po: Féria- Prosebný deň Ut: Sv.Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka St: Féria- večerná sv.omša v Lule z vigílie sviatku Št: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok Pi-So:...

5.veľkonočná nedeľa- 7.5.2023

Liturgický kalendár: Po-St: Féria Št: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľub.spomienka Pi: Féria So: Panny Márie Fatimskej, ľub.spomienka Ne: 6. veľkonočná nedeľa Poriadok bohoslužieb 8.-14.5.2023: DEŇ DÁT. HOD. MIES....

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy