Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok 27.9.2020

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Michala, Gabriela, Rafaela, archanjelov, sviatok St: Sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Št: Sv.Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, prvý štvrtok v mesiaci Pi:...

Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok 20.9.2020

Liturgický kalendár: Po: Sv.Matúša, Apoštola a evanjelistu, sviatok Ut: Sv.Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka St: Sv.Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka Št: Féria Pi.-So: Féria Ne: 26.nedeľa cez rok  Úmysly sv.omší...

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok 13.9.2020

Liturgický kalendár: Po: Povýšenie sv.kríža, sviatok Ut: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť St: Sv.Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka Št.-So: Féria Ne: 25.nedeľa cez rok  Úmysly sv.omší 14.-20.9.2020:...

Dvadsiata tretia nedeľa cez rok 6.9.2020

  Liturgický kalendár: Po: Sv.košických mučeníkov, kňazov, spomienka Ut: Narodenie Panny Márie, sviatok St.-So: Féria Ne: 24.nedeľa cez rok Úmysly sv.omší 7.-13.9.2020: DEŇ DÁTUM MIESTO HODINA ÚMYSEL Po: 7.9. V.Ďur...

Všetky oznamy