Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

25.nedeľa v cezročnom období 24.9.2023

Liturgický kalendár: Po, Ut, Št: Féria St: Sv.Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Pi: Sv.Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok So: Sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Ne: 26.nedeľa v cezročnom...

24.nedeľa v cezročnom období 17.9.2023

  Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: Sv.Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spom. Št: Sv.Matúša, Apoštola a evanjelistu, sviatok Pi: Sv.Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka,...

23.nedeľa v cezročnom období 10.9.2023

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub.spomienka St:Sv.Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Št: Povýšenie sv.kríža, sviatok, dve večerné sv.omše na filiálkach zo slávnosti Pi: SEDEMBOLESTNEJ...

Článok o novej blahoslavenej celej rodiny Ulmovcov

Článok o novej blahoslavenej celej rodiny Ulmovcov:   https://www.slovoplus.sk/nova-cela-blahoslavena-rodina-obetovali-vlastne-zivoty-aby-ochranili-inych?fbclid=IwAR1kSWv9lHXURRZrv4JQX2gnEKNp4JK69ok3jEMdtBgVDA3bCYDBow_ViOQ  

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy