Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

4. pôstna nedeľa -ružová-Laetare- 19.3.2023

Liturgický kalendár: Po: Sv.Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť Ut.-Pi: Féria So: Zvestovanie Pána, slávnosť Ne: 5.pôstna nedeľa Poriadok bohoslužieb 20.-26.3.2023: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 20.3. 17:00 V.Ď. +...

3.pôstna nedeľa 12.3.2023

Liturgický kalendár: Po-So: Féria NE: 4.pôstna nedeľa- Nedeľa radosti- Laetare Poriadok bohoslužieb 13.-19.3.2023: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 13.3. 17:00 V.Ď. + Júlia Trnkusová, 2.výr., man.Daniel a syn Vladimír...

Dva články na internete o nás vo Veľkom Ďure

Vo Farnosti Veľký Ďur sa konali po 76. rokoch farské ľudové misie https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230307013   https://www.vincentini.sk/nase-aktivity/ludove-misie/velky-dur-ludove-misie-sk

Druhá pôstna nedeľa 5.3.2023- ZÁVER MISIÍ

Liturgický kalendár: Po.-So: Féria Ne: 3.pôstna nedeľa Poriadok bohoslužieb 6.-12.3.2023: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 6.3. 17:00 V.Ď. + Matilda Obertová, man.Štefan a dcéra Irena Ut: 7.3. 17:00 V.Ď....

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy