Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

24.nedeľa cez rok 12.9.2021

Liturgický kalendár: Po: Sv.Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Ut: Vigília zo slávnosti St: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť Št:Sv.Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka Pi-So: Féria-...

VIDEO Výlet a Veni Sancte

Tu sa nachádza video zo sv.omše pre žiakov- Veni Sancte:   https://youtu.be/AZN3qbJ5aDA   Tu sa nachádza video z výletu: https://youtu.be/LtCvVnwI8Bg

23.nedeľa cez rok 5.9.2021

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka St: Narodenie Panny Márie, sviatok Št-So: Féria Ne: 24.nedeľa cez rok Poriadok bohoslužieb 6.-12.9.2021:...

22.nedeľa cez rok 29.8.2021

Liturgický kalendár: Po, Ut, St. So: Féria Št: Prvý štvrtok  Pi: Prvý piatok, zároveň aj Veni Sancte pre žiakov a učiteľov Ne: 23.nedeľa cez rok Poriadok bohoslužieb 30.8.-5.9.2021: DEŇ DÁT....

Všetky oznamy