Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

26.nedeľa v cezročnom období 25.9.2022

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Vincenta de Paul, kňaza, spomienka St: Féria Št: SV.MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, archanjelov, sviatok Pi: Sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka So: Féria Ne: 27.nedeľa...

25.nedeľa v cezročnom období 18.9.2022

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv. Ondrej Kim Taegon a Pavol Chong Hasang a spol., kórejskí mučeníci, spomienka St: Sv.Matúša, Apoštola a evanjelistu, sviatok, JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI Št: Sv.Emeráma, biskupa a...

24.nedeľa cez rok 11.9.2022

  Liturgický kalendár: Po: Najsvätejšieho mena Mária Ut: Sv.Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka St: Povýšenie svätého kríža Št: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA Pi: Sv.Kornela, pápeža a Cypriána,...

23.nedeľa v cezročnom období 4.9.2022

Liturgický kalendár: Po, Ut: Féria St: Sv.Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov, spom. Št: NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok Pi, So: Féria Ne: 24.nedeľa v cezročnom období Poriadok...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy