Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

14.nedeľa cez rok 3.7.2022

Liturgický kalendár: Po: Vigília zo slávnosti Ut: SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, SLÁVNOSŤ St: Sv.Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka Št: Prvý štvrtok v mesiaci Pi-So:Féria Ne: 15.nedeľa cez...

VIDEÁ

Tu sú dve videá: Lužiančania: https://youtu.be/7MHzay29wEA   Hrob pána kanonika Štefana Dekana: https://youtu.be/mQfUqRkXrwA  

13.nedeľa v cezročnom období 26.6.2022

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Vigília zo slávnosti St: Sv.Petra a Pavla, Apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok Št: Poďakovanie Pánu Bohu za školský rok, TE DEUM Pi: Prvý piatok v...

12.nedeľa v cezročnom období -Deň otcov- 19.6.2022

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Alojza Gonzágu, rehoľníva, spomienka St: Vigília zo slávnosti Št: Narodenie sv.Jána Krstiteľa, slávnosť Pi: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť So: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka, večer...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy