Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

17.nedeľa cez rok 25.7.2021

Liturgický kalendár: Po: Sv.Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka Ut: Sv.Gorazda a spoločníkov, spomienka St: Féria Št: Sv.Marty, spomienka Pi: Bl.Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka So:...

16.nedeľa cez rok 18.7.2021

Liturgický kalendár: Po.-St: Féria Št: Sv.Márie Magdalény, sviatok Pi: Sv.Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok So: Féria Ne: 17.nedeľa cez rok Poriadok bohoslužieb 19.-25.7.2021: DEŇ DÁT. HOD. MIESTO ÚMYSEL Po: 19.7....

15.nedeľa cez rok 11.7.2021

Liturgický kalendár: Po.-St: Féria Št: Sv.Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Pi: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka So: Sv.Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, hlavných patrónov Nitrianskej diecézy, sviatok Ne:...

VIDEO Zábery

Video práce na novej farskej kuchyne:   https://youtu.be/-jqUWiPYyFU   Poďakovanie žiakov za školský rok: https://youtu.be/-jqUWiPYyFU   Práca v suteréne fary: https://youtu.be/PeV7bdiiFi8   Železný preklad: https://youtu.be/xLs5f5F4Z_g   Farská brigáda 10.7.2021: https://youtu.be/zbLFaAq8YOk

Všetky oznamy