Farnosť Veľký Ďur vznikla v roku 1712. Rímskokatolícky kostol sv. Martina dal postaviť Jozef Hunyady v roku 1723 za čias farára Mateja Bezúra. Teda kostol má skoro 300 rokov. Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením jeho troch častí: Horný Ďur, Dolný Ďur, Rohožnica. Do farnosti patria aj dve obce: Lula, ktorá má 173 obyvateľov a Tehla, ktorá má 497 obyvateľov. Spolu má celá farnosť 1970 obyvateľov. Kostol je jednoloďový, je 30 m dlhý, 6,7 m vysoký a 9,5 m široký. Veža je orientačne 25-30 m vysoká. Vo veži s nachádzajú tri zvony. Fara bola postavená v roku 1978. Hody alebo odpustová slávnosť sa vo farskom kostole slávia na sv.Martina 11.novembra. V kostole sa nachádzajú sochy sv.Martina, sv.Jozefa, Lurdskej Panny Márie, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie pri bočnom oltári, sv.Antona, sv.Terezky z Lisieux, obraz Ružencovej Panny Márie, anjeli, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Cyrila a Metoda, na stene je maľba sv.rodiny a na opačnej strane je namaľovaný výjav znázorňujúci myšlienku „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok- KRISTA KRÁĽA- 22.11.2020

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka St: Sv.Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka Št.-So: Féria Ne: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA Úmysly sv.omší 23.-29.11.2020: DEŇ...

Tridsiata tretia nedeľa cez rok 15.11.2020

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka St: Výročie posviacky bazilík sv.Petra a Pavla, Apoštolov, ľub.spomienka Št-Pi: Féria So: Obetovanie Panny Márie, spomienka Ne: 34.nedeľa cez rok- KRISTA...

Tridsiata druhá nedeľa cez rok -8.11.2020- Svätomartinské hody

Liturgický kalendár: Po: Výročie posviacky lateránskej baziliky, sviatok Ut: Sv.Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka St: SV.MARTINA Z TOURS, biskupa- HODY, ODPUST Št: Sv.Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka Pi.-So:...

Tridsiata prvá nedeľa cez rok – VŠETKÝCH SVÄTÝCH – 1.11.2020

Liturgický kalendár: Po: PAMIATKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH, DUŠIČKY Ut: Féria St: Sv.Karola Boromejského, biskupa Št: Prvý štvrtok v mesiaci Pi: Prvý piatok v mesiaci So: Féria Ne: 32.nedeľa cez...

Všetky oznamy