Korešpondenčná adresa:

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľký Ďur

Hlavná 349/124

Veľký Ďur

935 34

 

Farár: Mgr. Peter Mihálik

Mihlaik_oprava

Farský oficiálny mail: velky.dur@nrb.sk

Osobný súkromný mail: mihalik.peter@gmail.com

Telefónne číslo na farský úrad-  036/639 72 25

 

Bankové spojenie:

IBAN

SK37 0900 0000 0000 2861 4725

IČO: 34014608