17.nedeľa cez rok 25.7.2021

Liturgický kalendár: Po: Sv.Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka Ut: Sv.Gorazda a spoločníkov, spomienka St: Féria Št: Sv.Marty, spomienka Pi: Bl.Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka So: Sv.Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka...

16.nedeľa cez rok 18.7.2021

Liturgický kalendár: Po.-St: Féria Št: Sv.Márie Magdalény, sviatok Pi: Sv.Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok So: Féria Ne: 17.nedeľa cez rok Poriadok bohoslužieb 19.-25.7.2021: DEŇ DÁT. HOD. MIESTO ÚMYSEL Po: 19.7. 18:00 V.Ď. + Irena Meszárosová,...

15.nedeľa cez rok 11.7.2021

Liturgický kalendár: Po.-St: Féria Št: Sv.Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Pi: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka So: Sv.Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, hlavných patrónov Nitrianskej diecézy, sviatok Ne: 16.nedeľa cez rok Poriadok bohoslužieb...

VIDEO Zábery

Video práce na novej farskej kuchyne:   https://youtu.be/-jqUWiPYyFU   Poďakovanie žiakov za školský rok: https://youtu.be/-jqUWiPYyFU   Práca v suteréne fary: https://youtu.be/PeV7bdiiFi8   Železný preklad: https://youtu.be/xLs5f5F4Z_g   Farská brigáda 10.7.2021: https://youtu.be/zbLFaAq8YOk

14.nedeľa cez rok 4.7.2021

Liturgický kalendár: Po: Sv.Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť Ut: Sv.Márie Goretti, panny a mučenice, ľub.spomienka St.-So: Féria Ne: 15.nedeľa cez rok Poriadok bohoslužieb 5.-11.7.2021: DEŇ DÁT. HOD. MIESTO ÚMYSEL Po: 5.7. 8:00 Lula +...

13.nedeľa cez rok 27.6.2021

Liturgický kalendár: Po: Te Deum a večer je Vigília zo slávnosti Ut: Sv.Petra a Pavla, Apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok St: Prvých svätých mučeníkov v Ríme, ľubovoľná spomienka Št: Prvý štvrtok v mesiaci Pi:  Návšteva...