VIDEO Lipa pri kostole

Video je tu:   https://youtu.be/OeLQMdWIhoQ

Zoslanie Ducha Svätého-Turíce, 19.5.2024

Liturgický kalendár: Po: Svätodušný pondelok, aj Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Ut, St, Pi, So: Féria Št: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Ne: 8.nedeľa v Cezročnom období- Najsvätejšej Trojice, slávnosť...

7.veľkonočná nedeľa, 12.5. 2024, Deň matiek, aj 58. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

  Liturgický kalendár: Po: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka Ut: Sv.Mateja, Apoštola, sviatok St: Féria Št: Sv.Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Pi-So: Féria Ne: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO-TURÍCE   Poriadok bohoslužieb 13.-19.5.2024: DEŇ DÁT....

VIDEO Krátky výber piesní na 1.sv.prijímaní 5.5.2024

Výber je tu:   https://youtu.be/L-g3Vj4IVZ0

6.veľkonočná nedeľa, 5.5. 2024, Prvé sväté prijímanie, slávnosť 

Liturgický kalendár: Po, Ut, St, Pi, So:Féria Št: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok Ne: 7.veľkonočná nedeľa Poriadok bohoslužieb 6.-12.5. 2024: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 6.5. 18:00 V.Ď. + Štefan Farmoš, 1.výročie úmrtia...

5.veľkonočná nedeľa 28.4.2024

Liturgický kalendár: Po: Sv.Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok Ut: Féria St: Sv.Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka Št: Sv.Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka, aj prvý štvrtok Pi: Sv.Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok,...

Informačný servis nitrianskej diecézy