25.nedeľa v cezročnom období 24.9.2023

Liturgický kalendár: Po, Ut, Št: Féria St: Sv.Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Pi: Sv.Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok So: Sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Ne: 26.nedeľa v cezročnom období Poriadok bohoslužieb 25.9.-1.10.2023: DEŇ...

24.nedeľa v cezročnom období 17.9.2023

  Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: Sv.Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spom. Št: Sv.Matúša, Apoštola a evanjelistu, sviatok Pi: Sv.Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka, jesenné kántrové dni So: Sv.Pia...

23.nedeľa v cezročnom období 10.9.2023

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub.spomienka St:Sv.Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Št: Povýšenie sv.kríža, sviatok, dve večerné sv.omše na filiálkach zo slávnosti Pi: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť...

Článok o novej blahoslavenej celej rodiny Ulmovcov

Článok o novej blahoslavenej celej rodiny Ulmovcov:   https://www.slovoplus.sk/nova-cela-blahoslavena-rodina-obetovali-vlastne-zivoty-aby-ochranili-inych?fbclid=IwAR1kSWv9lHXURRZrv4JQX2gnEKNp4JK69ok3jEMdtBgVDA3bCYDBow_ViOQ  

22.nedeľa v cezročnom období 3.9.2023

Liturgický kalendár: Po-St: Féria Št: Sv.Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov, spomienka, prvý štvrtok v mesiaci Pi: NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, sviatok So:Féria Ne: 23.nedeľa v cezročnom období Poriadok bohoslužieb 4.-10.9.2023: DEŇ...

21.nedeľa v cezročnom období 27.8.2023

Liturgický kalendár: Po: Sv.Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Ut: Mučenícka smrť sv.Jána Krstiteľa, spomienka St: Féria Št: Féria Pi: Prvý piatok v mesiaci So: Féria Ne: 22.nedeľa v cezročnom období Poriadok bohoslužieb 28.8.-3.9.2023: DEŇ...

Informačný servis nitrianskej diecézy