Liturgický kalendár:

Po.-So: Féria, Št: 1.štvrtok , Pi: 1.piatok, Ne: 2.pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb 27.2.-5.3.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 27.2. 7:00 V.Ď. Za zdravie a Božiu pomoc
Po: 27.2. 15:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA- Zatiaľ voľný úmysel
Po: 27.2. 17:00 V.Ď. + Štefan Beňo, man.Mária a rod.z oboch strán 
Ut: 28.2. 7:00 V.Ď. Za zdravie a Božiu pomoc
Ut: 28.2. 15:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA- Zatiaľ voľný úmysel
Ut: 28.2. 17:00 V.Ď. + Gizela Gažová, 10. výr., man.František a syn Vladimír
Ut: 28.2. 17:00 Lula Za zdravie a Božiu pomoc
St: 1.3. 7:00 V.Ď. Za duše v očistci
St: 1.3. 15:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA- Zatiaľ voľný úmysel
St: 1.3. 17:00 V.Ď. + Štefan Lipták, man.Alžbeta a rodičia
Št: 2.3. 7:00 V.Ď. Za dobrodincov chrámu
Št: 2.3. 17:00 V.Ď. + Jozef Jedlička, man.Janka
Pi: 3.3. 7:00 V.Ď. Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Pi: 3.3. 17:00 V.Ď. + Helena Ryšavá, man.Ľudovít a rodičia
So: 4.3. 8:00 V.Ď. Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala Kramára
So: 4.3. 17:00 V.Ď. Za Božie požehnanie pre rodiny, ktoré sa modlili deviatnik k Sv.rodine
Ne: 5.3. 8:00 Lula + Alžbeta Gajdošová a syn Imrich
Ne: 5.3. 9:15 Tehla Za zosnulých kňazov, slúžiacich v našej farnosti
Ne: 5.3. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Vyhlásil som zatiaľ iba sv.omše, program misií pokračuje podľa samostatného programu. 

Sv.omše sú vždy ráno a večer, ráno o 7:00, večer o 17:00. V pondelok, utorok, stredu sú detské sv.omše o 15:00 hod.

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Jarné kántrové dni- streda, piatok, sobota. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 

Najbližší dnešný program misií je takýto: 

O 14:00 hod. bude v Lule stavovská náuka pre ženy

O 15:00 hod. bude stretnutie s mládežou vo Veľkom Ďure

O 16:00 hod. bude v Tehle stavovská náuka pre ženy

O 17:00 hod. bude vo Veľkom Ďure stavovská náuka pre ženy

Prihlášky do seminára:

Chcel by som povzbudiť mladých mužov, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, že sa stále môžu prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Prihlášky do Kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie v Nitre pre akademický rok 2023/2024 možno podať do 30. apríla 2023. Zároveň pripomínam potrebu vytrvalej prosby, aby Pán žatvy poslal robotníkov na svoju žatvu. Prosím, zapojme sa do týchto modlitieb všetci veriaci v kostole, v rodinách, chorí a tiež deti.

Prvý piatok: 

Rehoľná sestra bude chodiť ku prvopiatkovým chorým a starým a aj ku tým chorým, ktorí pristupujú na sv.spoveď iba na Vianoce a na Veľkú noc, skoro celý týždeň od pondelka. Sestrička nespovedá, ale pripravuje rozhovorom na generálnu sv.spoveď. Na prvý piatok navštívia pátri všetkých týchto chorých a starých vo farnosti. 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy