Liturgický kalendár:

Po, St, Pi, So: Féria

Ut: Sv.Barnabáša, apoštola, spomienka

Št: Sv.Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ne: 11.nedeľa v Cezročnom období- Deň otcov

Poriadok bohoslužieb 10.-16.6.2024:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 10.6. 18:00 V.Ď. + Alžbeta Buršová, 2.výr., man.Alojz a rodičia 
Ut: 11.6. 18:00 V.Ď. + Justína Špitová, matka farára v Tepličke n.Váhom
St: 12.6. — —  — —  — — 
Št: 13.6. 18:00 V.Ď. Na úmysel ordinára
Pi: 14.6. 18:00 V.Ď. + Irena, man.Gejza a rodičia z oboch strán
So: 15.6. 18:00 Rohož. + Mária, Viliam a Eduard Obertoví, rodičia a starí rod.
Ne:  16.6. 8:00 Lula + Jozef Šimonek, dcéra Lýdia a rod.z oboch strán
Ne:  16.6. 9:15 Tehla Za zdravie a Božiu pomoc pre Valiku
Ne:  16.6. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Pomoc v duchovnom zápase za nenarodené deti:

V rámci prípravy na Národný pochod za život vám nadácia Fides et Ratio ponúka možnosť bezplatne si objednať kartičku s modlitbou za život, napísanú svätým pápežom Jánom Pavlom II., ikonou Bohorodičky trúchliacej nad potratenými deťmi a 7 prostriedkami duchovného zápasu za nenarodené deti. Kartička je bezplatná, poštovné hradí nadácia, teda prijímateľ. Vieme, že sami nič nezmôžeme, potrebujeme požehnanie od Pána, a preto sa chceme k nemu spoločne utiekať. Kartičku si môžete objednať pomocou návratky, ktorú nájdete pri na stolíku za lavicami, alebo telefonicky, alebo cez webovú stránku. Viac info je na plagáte.

Púť do Ríma:

Už je nás spolu 24 osôb. Zastavujem prihlasovanie. 

Rozšírenie atiky:

Ako príprava na zateplenie budovy fary sa cez týždeň vykonali práce na rozšírení atiky. Strecha sa opracovala fóliou Fatrafol. Práca a materiál stáli spolu 1833,77 Eur. Ďakujem firme Izomer za odbornú prácu. 

Informačný servis nitrianskej diecézy