Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: Sv.Alojza Gonzágu, rehoľníva, spomienka

St: Vigília zo slávnosti

Št: Narodenie sv.Jána Krstiteľa, slávnosť

Pi: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

So: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka, večer vigília

Ne: 13.nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb 20.-26.6.2022:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 20.6. 18:00 V.Ď. + Štefan Straca, nedožitých 85 rokov
Ut: 21.6. 18:00 V.Ď. + Jozef Kysel, man.Gabriela, syn Vladimír, rodičia a súrodenci
St: 22.6. 18:00 Lula Na poďakovanie Pánu Bohu aj Panne Márii za dožitých 50 r.
Št: 23.6. 18:00 V.Ď. + Mária Ferencová, polročná sv.omša
Pi: 24.6. 18:00 V.Ď. + Ján Áč, nedožitých 90 rokov a man.Mária
So: 25.6. 16:30 Tehla Vigília: + Pavol a Emília Bandzioví a ich rodičia
So: 25.6. 18:00 Rohož. + Jozef a Antónia Horňákoví, synovia Štefan a Jozef
Ne: 26.6. 8:00 Lula + Michal Kostoláni a syn Marek
Ne: 26.6. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Primície môjho rodáka Petra Majerčíka a dočasná zmena 1 sv.omše:

Nakoľko v mojej rodnej obci Teplička nad Váhom budú najbližšiu nedeľu 26.6. primície, čiže novokňaz tam slávi svoju prvú verejnú sv.omšu, čo je veľká slávnosť a udalosť, a chcem tam ísť, tak takto viem pokryť 4 nedeľné sv.omše:

V sobotu 25.6. budú dve večerné sv.omše: V Tehle o 16:30 a v Rohožnici o 18:00. V nedeľu 26.6. bude v Lule sláviť sv.omšu pán farár z farnosti Čifáre vdp. Peter Bucheň a vo Veľkom Ďure bude sláviť sv.omšu vdp. Ján Lehocký, vojenský duchovný. V Tehle prosím o prepáčenie a o pochopenie. 

Poďakovanie:

Úprimné Pán Boh zaplať každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do procesie na sviatok Božieho tela, najmä tým, ktorí mali na starosti oltáriky. Počasie nám vyšlo len tak-tak. 

Rádio Mária:

Program katolíckeho rádia Mária na máj a jún je dostupný zadarmo v kostole. Súčasťou každého výtlačku je teraz aj darček- obraz a modlitba za účelom vzdania úcty Božského Srdcu Ježišovmu v našich rodinách. Program je dostupný aj v elektronickej podobe na www.radiomaria.sk

Vo štvrtok bude normálna bežná adorácia. V piatok bude aj osobitná odprosujúca pobožnosť.  

Hrob:

Hrob pána kanonika Štefana Dekana je už opäť hotový. Písmo má pozlátené, podobizeň tváre je lepšie vygravírovaná. O pár dní kamenári dodajú kamennú platňu. 

Malé osobné výročie:

Dňa 17.6. som si pripomenul 16.výročie od kňazskej vysviacky. Bolo to 17.6.2006 v Nitre. 

Modlitba za otecka…

Anjeličku, môj strážničku, opatruj môjho otecka…

Anjeličku, môj strážničku, stráž mi môjho ocka.

Mám ho rada. Keď ho vidím,

zasvietia mi očká.

Viem, čo bude, keď mi občas

položí dlaň na vlásky.

Tvrdá bude od roboty,

ale mäkká od lásky…

(Milan Rúfus)

Informačný servis nitrianskej diecézy