Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť a prikázaný sviatok

St: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Št: Féria, prvý štvrtok v mesiaci

Pi: Sv.Karola Boromejského, biskupa, spomienka, aj prvý piatok v mesiaci

So: Féria

Ne: 32.nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb 31.10.-6.11.2022:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 31.10. — —  — —  — — 
Ut: 1.11. 8:00 Lula + Viliam Kostoláni a man.Margita
Ut: 1.11. 9:15 Tehla + Štefan Šári
Ut: 1.11. 10:45 V.Ď. Za farníkov
St: 2.11. 8:00 Lula Za všetkých zosnulých farníkov z Luly
St: 2.11. 9:15 Tehla Za všetkých zosnulých farníkov z Tehly
St: 2.11. 18:00 V.Ď. Za všetkých zosnulých farníkov z Veľkého Ďuru
Št: 3.11. 18:00 V.Ď. + Matilda Obertová, man.Štefan, dcéra Irena
Pi: 4.11. 18:00 V.Ď. + Ladislav Chrenko, man.Alžbeta a rodičia
So: 5.11. 18:00 Rohož. + Ľudovít Pisar a man.Ester
Ne: 6.11. 8:00 Lula + Rozália Gajdošová a otec
Ne: 6.11. 9:15 Tehla + Karol Virág
Ne: 6.11. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Výsledok zbierky:

Minulú nedeľu sa konala zbierka na misie. Vyzbieralo sa spolu 710 Eur. Vyslovujem vám úprimné Pán Boh zaplať. 

Prvý piatok:

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem každý deň hodinu pred sv.omšou. V Lule bude sv.spoveď pred sv.omšou v stredu na Dušičky ráno o 7:00 hod., v Tehle bude sv.spoveď v stredu po sv.omši a po pobožnosti na cintoríne. Starých a chorých prídem vyspovedať ako obvykle. 

Pobožnosti na cintorínoch:

Na území našej farnosti je 5 cintorínov. V utorok na Všetkých svätých budú pobožnosti na 3 cintorínoch:  V Dolnom Ďure o 14:00 hod., v Hornom Ďure o 14:30 hod., v Rohožnici o 15:00 hod.

V stredu na Dušičky bude pobožnosť na cintoríne v Lule po rannej sv.omši, v Tehle tiež po rannej sv.omši. 

Odpustky:

Srdečne vám odporúčam ísť na sv.spoveď, aby sme od 1.11. do 8.11. mohli získavať plnomocné odpustky za duše v očistci. Podmienky získavania odpustkov sú stále rok čo rok tie isté. 

Ďakujem veriacim za vyzbierané peniaze z Ružencového spoločenstva v Rohožnici, ktorí sa vyzbierali v sume 190 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať. 

Informačný servis nitrianskej diecézy