Liturgický kalendár:

Po.-St: Féria

Št: Sv.Márie Magdalény, sviatok

Pi: Sv.Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

So: Féria

Ne: 17.nedeľa cez rok

Poriadok bohoslužieb 19.-25.7.2021:

DEŇ DÁT. HOD. MIESTO ÚMYSEL
Po: 19.7. 18:00 V.Ď. + Irena Meszárosová, nedožitých 81 rokov
Ut: 20.7. 18:00 V.Ď. + Helena Šimonová a Alžbeta Filová
St: 21.7. 17:00 Lula + Stanislav Ejem, man.Rozália a syn Stanislav
St: 21.7. 18:00 Tehla + Mária Juhaszová
Št: 22.7. 18:00 V.Ď. + Pavol Méres, man.Helena, rodičia a starí rodičia
Pi: 23.7. 18:00 V.Ď. + Karol a Mária Foltánoví, rodičia a súrodenci z oboch strán
So: 24.7. 18:00 Rohož. + Štefan Pati, man.Mária, rodičia a krstní rodičia
Ne: 25.7. 8:00 Lula + Ján Roško, man.Alžbeta a zať Vladimír
Ne: 25.7. 9:15 Tehla + rodičia Rozália a Peter Belický
Ne: 25.7. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Povzbudzujem Vás, prihláste sa na púť za Svätým Otcom, ktorý príde na Slovensko. Dnes sa o tom čítal Pastiersky list, preto neváhajte. Za týždeň sa vo Veľkom Ďure neprihlásil nikto. Celkom nik. Pár mien pribudlo vo všetkých filiálnych častiach farnosti. 

Plánujem ísť do Šaštína. Zastavili by sme sa v neďalekých Kopčanoch a pomodlili by sme sa na cintoríne nad hrobom + vdp. dekana Milana Ivánka.