Liturgický kalendár:

Po: ZVESTOVANIE PÁNA- slávnosť, preložená z 25.3.

Ut, St, Pi, So: Féria

Št: Sv.Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka

Ne: 3.veľkonočná nedeľa

 

Poriadok bohoslužieb 8.-14.4.2024:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 8.4. 18:00 V.Ď. + Eva Belanová a syn Rudolf
Ut: 9.4. 16:00 V.Ď. STRETKO PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
Ut: 9.4. 18:00 V.Ď. + Štefan Dudáš, 15.výr., rodičia a starí rodičia
St: 10.4. — —  — —  — — 
Št: 11.4. 18:00 V.Ď. + Július Chlpač, man.Matilda, rod.z oboch str. a súrodenci
Pi: 12.4. 18:00 V.Ď. + vdp. Kanonik Štefan Dekan
So: 13.4. 18:00 Rohož. + Štefan Horňák, brat Jozef a rodičia Jozef a Antónia
Ne: 14.4. 8:00 Lula + Karol a Terézia Šimonekoví a dcéra Eva
Ne: 14.4. 9:15 Tehla + Alžbeta Čengerová, 3.výročie úmrtia
Ne: 14.4. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Výsledok zbierky Boží hrob:

V zbierke v Božom hrobe sa vyzbieralo spolu 467 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať. Úprimné Pán Boh zaplať nielen tým, ktorí ste prispeli, ale aj tým, ktorí ste tam mali polhodinovú adoračnú službu. 

Úplné odpustky:

Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok veriacim, ktorí sa v Druhú veľkonočnú nedeľu, čiže v Nedeľu Božieho milosrdenstva, s dušou úplne odvrátenou od akéhokoľvek hriechu, aj všedného, v ktoromkoľvek kostole alebo kaplnke zúčastnia na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, alebo sa aspoň pred verejne vystavenou alebo vo svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou pomodlia modlitbu Pána (Otčenáš), Verím v Boha a pripoja nábožnú invokáciu k milosrdného Pánovi Ježišovi, napr. Ježišu, dôverujem ti. 

Rekolekcia kňazov:

Vo štvrtok sa koná kňazská rekolekcia kňazov nášho Dekanátu Hronský Beňadik v susednej farnosti, v Kalnej. Kľudne sa môžete zúčastniť na adorácii o 9:00 a na sv.omši o 9:30 hod. 

Končí sa Veľkonočná oktáva. 

Informačný servis nitrianskej diecézy