Liturgický kalendár:

Po-St: Féria

Št: Sv.Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov, spomienka, prvý štvrtok v mesiaci

Pi: NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, sviatok

So:Féria

Ne: 23.nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb 4.-10.9.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 4.9. 18:00 V.Ď. Zatiaľ voľný úmysel
Ut: 5.9. 9:30 V.Ď. ŠKOLSKÁ SV.OMŠA- na úvod školského roka VENI SANCTE
Ut: 5.9. — —  — —  — — 
St: 6.9. 17:00 Lula Za zdravie a B.pož. pre p.kostolníčku Rozáliu Bakovú
Št: 7.9. 9:30 KŇAZSKÁ REKOLEKCIA V NEMČIŇANOCH
Št: 7.9. 18:00 V.Ď. + Ľudovít Šárik, man.Zlatica a syn Ľudovít
Pi: 8.9. 18:00 V.Ď. + Ľubomír a Emília Jančovičoví
So: 9.9. 13:30 V.Ď. Svadba- Tomáš Miko-Renáta Lukáčová
So: 9.9. 15:30 V.Ď. Svadba- Róbert Karika- Monika Ördöghová
So: 9.9. 18:00 Rohož. + Štefan Ivanič, man.Margita a rodičia
Ne:  10.9. 8:00 Lula + Štefan Palkovič, man.Helena a syn Štefan
Ne:  10.9. 9:15 Tehla + František Gažo a rodičia
Ne:  10.9. 10:45 V.Ď. Za farníkov

V utorok 5.9. o 9:30 hod. bude školská sv.omša na úvod školského roka- Za dary Ducha Svätého pre žiakov a učiteľov. Večerná sv.omša v utorok nebude. 

V sobotu tu budú dve svadby.

Ohlášky: 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Miko a Renáta Lukáčová, bývajúci v Tehle.

Sviatosť manželstva chcú tiež prijať: Róbert Karika a Monika Ördöghová, bývajúci v Rohožnici. 

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade. 

Zbierka na seminár:

Na budúcu nedeľu 10.9. bude zbierka na seminár. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Nitrianska animátorská škola: 

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už siedmy ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom.Bližšie info nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 17.9.2023 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com

Informačný servis nitrianskej diecézy