Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: Sv.Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

St: Narodenie Panny Márie, sviatok

Št-So: Féria

Ne: 24.nedeľa cez rok

Poriadok bohoslužieb 6.-12.9.2021:

DEŇ DÁT. HOD. MIESTO ÚMYSEL
Po: 6.9. 18:00 V.Ď. + Marta Záležáková
Ut: 7.9. 18:00 V.Ď. + Alžbeta Máťašová, man.František, rod., starí rod.  súrod.
St: 8.9. 17:00 Lula + Alžbeta Gajdošová a syn Imrich
St: 8.9. 18:00 Tehla Za uzdravenie Karolínky
Št: 9.9. 18:00 V.Ď. + Ján Beňo, rodičia a za duše v očistci
Pi: 10.9. 18:00 V.Ď. Za zdravie a B.požehnanie pre rodinu Kullačovú 
So: 11.9. 15:00 V.Ď. Sobáš bez sv.omše: Čenger-Hladičeková
So: 11.9. 18:00 Rohož. + Štefan Dóci, man.Terézia a rodičia
Ne: 12.9. 8:00 Lula + Štefan Palkovič, man.Helena a syn Štefan
Ne: 12.9. 9:15 Tehla + František Gažo a rodičia
Ne: 12.9. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Ohlášky:

V sobotu 11.9. o 15:00 hod. v kostole vo Veľkom Ďure chcú uzatvoriť sviatostné manželstvo títo snúbenci: František Čenger z Tehly, syn Františka a Ivety, rodenej Bielikovej a Zuzana Hladičeková, dcéra + Štefana a Zuzany, rodenej Drappanovej z Beše. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade. 

Návšteva pápeža:

Stále vieme zobrať ďalších ľudí, lebo pár ľudí sa nám odhlásilo. Voľných je 15 miest. 

Bližšie info ku odchodu: Nakoľko by sme mali byť už okolo 7:30 hod. na parkovisku v Šaštíne a cesta tam trvá približne 2,5 hodiny plus nejaké minúty si musíme rezervovať na prestávku na WC, alebo na nejaké kolóny, tak musíme vyraziť veľmi skoro ráno, už o 4:00 hod. Odchádzať budeme od obecného úradu. 

Potravinová zbierka:

Stále môžete nosiť darované potraviny pre bohoslovcov na faru vo V.Ďure. V Rohožnici to môžete nosiť do kaplnky, v Lule ku Domu nádeje (Domu smútku), v Tehle to môžete nosiť na obecný úrad. 

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:

Oznamujem rodičom tretiakov na ZŠ, že v piatok 10.9. o 19:00 hod. v kostole sa uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Na tomto stretnutí si zoberú a vypíšu prihlášku pre svoje dieťa, ktoré pôjde na prvé sv.prijímanie.