Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub.spomienka

St:Sv.Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Št: Povýšenie sv.kríža, sviatok, dve večerné sv.omše na filiálkach zo slávnosti

Pi: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť

So: Sv.Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka

Ne: 24.nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb 11.-17.9.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 11.9. 18:00 V.Ď. + Ľudovít Drobný a rodičia
Ut: 12.9. 18:00 V.Ď. + Jozef Húdik, nedožitých 70 rokov
St: 13.9. 18:00 V.Ď. + starí rodičia Štifiloví a Kullačoví
Št: 14.9. 16:30 Lula Za zdravie a Božiu pomoc
Št: 14.9. 18:00 Tehla Zatiaľ voľný úmysel
Pi: 15.9. 18:00 V.Ď. Za farníkov
So: 16.9. 18:00 Rohož. + František Ördögh, 10. výročie
Ne: 17.9. 8:00 Lula + Ján Roško, man.Alžbeta a ich deti
Ne: 17.9. 9:15 Tehla + rodina Ižofová, Gremanová a Mária Zöldová
Ne: 17.9. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Zbierka:

Dnes sa koná jesenná zbierka na seminár. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Sv.omše voštvrtok a v piatok:

V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bude večerná sv.omša o 18:00 hod. Na filiálkach v Lule a v Tehle budú dve vigilné sv.omše zo slávnosti vo štvrtok večer. V Lule o 16:30, v Tehle o 18:00 hod. Vo V.Ď. vo štvrtok nebude sv.omša. 

12.-15.9. sú výročné dni pastoračnej návštevy pápeža Františka na SVK- 2021.

Podomová návšteva kaplnky Panny Márie:

Kto by mal záujem, aby na týždeň prijal kaplnku Panny Márie u vás doma, nech sa prihlási u pána kostolníka Havalu. Doteraz navštívila 25 rodín a v každej rodine bola týždeň. To máme 25 týždňov. Kľudne môžu byť viaceré rodiny. 

Úvodné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:

V stredu 13.9. o 18:45 hod. v kostole sa uskutoční úvodné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Na stretnutí si rodičia prevezmú a rovno aj vypíšu prihlášku na 1.sv.prijímanie svojho dieťaťa. 

 

Rodina Ulmovcov, blahorečená 10.9.2023:

375954179_659668149640118_8742616796337376414_n

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy