Liturgický kalendár:

Po-Ut: Féria

St: Sv.Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spom.

Št: Sv.Matúša, Apoštola a evanjelistu, sviatok

Pi: Sv.Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka, jesenné kántrové dni

So: Sv.Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

Ne: 25.nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb 18.-24.9.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 18.9. 13:00 V.Ď. Pohrebná sv.omša: + Mária Jakabová a pohreb na cint.
Ut: 19.9. 18:00 V.Ď. + Matilda Malá, man.Urban a rodičia
St: 20.9. 17:00 Lula + starí rodičia Šimonekoví, Skačanoví, Gellenoví a Godoví
Št: 21.9. 18:00 V.Ď. + Rozália Krajmerová, 10.výr. a man.Štefan
Pi: 22.9. 18:00 V.Ď. + Ján Belan, man.Mária a rodičia z oboch strán
So: 23.9. 18:00 Rohož. + Zlatica Chlpačová, 1.výročie
Ne: 24.9. 8:00 Lula + František Gajdoš, man.Mária a syn Daniel
Ne: 24.9. 9:15 Tehla + Štefan a Helena Jablonickí a Mária Pikalková
Ne: 24.9. 10:45 V.Ď. Za farníkov

V pondelok bude pohrebná sv.omša o 13:00 hod a po nej pohreb na cintoríne v Dolnom Ďure. Večerná sv.omša nebude. 

Výsledok zbierky:

Minulú nedeľu sa konala zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa spolu 650 Eur. Pán Boh zaplať. 

Jesenné kántrové dni:

Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni. Obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu. My sa na tento úmysel budeme modliť v piatok. 

Rádio Mária:

La lavicami sa zadarmo nachádza program Rádia Mária na mesiac september a október. Môžete si ho zobrať. 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy