Liturgický kalendár:

Po-So: Féria

Ne: 4. veľkonočná nedeľa- Nedeľa Dobrého pastiera

Poriadok bohoslužieb 15.-21.4.2024:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 15.4. 18:00 V.Ď. + Štefan Lipták, 20.výr., man.Alžbeta a rodičia
Ut: 16.4. 18:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA: + Elena Buršová, 2.výr., man.Pavol a starí rodičia Juraj a Karolína
St: 17.4. 18:00 Lula + Silvester a Katarína Maďaroví
Št: 18.4. 18:00 V.Ď. + Rudolf a Alžbeta Mihálikoví
Pi: 19.4. 18:00 V.Ď. + Pavol Méres, man.Helena a rodičia
So: 20.4. 18:00 Rohož. + Ižof Viliam a rodičia z oboch strán
Ne: 21.4. 8:00 Lula + František Gajdoš a man.Mária
Ne: 21.4. 9:15 Tehla + Ladislav a Mencika Klementoví a starí rod.z oboch strán
Ne: 21.4. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Zbierka:

Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na seminár. Pán Boh zaplať už vopred. 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania:

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Prvé sv.prijímanie:

Prvé sv.prijímanie bude 5.5. o 10:45 hod. 

Nové kostolníčky v Lule:

Úprimne ďakujem bývalej doterajšej pani kostolníčke Rozálii Bakovej za jej 8 ročnú službu kostolníčky. Má veľké zdravotné problémy. 

Do novej služby kostolníčky som predsa len niekoho horko-ťažko našiel a vymenoval dve rovnocenné kostolníčky: Pani Teréziu Pinkeovú a pani Gabrielu Gajdošovú.

 

PHOTO-2024-04-12-16-06-05Snímka obrazovky 2024-04-14 o 13.18.51

 

Informačný servis nitrianskej diecézy