Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: Večerná sv.omša zo slávnosti

St: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť a prikázaný sviatok

Št: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Pi: Prvý piatok v mesiaci

So: Sv.Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Ne: 31. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb 30.10.-5.11.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 30.10. 17:00 V.Ď. + Štefan Halaši, man.Magdaléna a rodičia z oboch str.
Ut: 31.10. 17:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA: + Štefan Holečka, 25.výr., man.Helena a dcéra Irena
St: 1.11. 8:00 Lula + Viliam Kostoláni a man.Margita
St: 1.11. 9:15 Tehla + Štefan Šári
St: 1.11. 10:45 V.Ď. Za farníkov
St: 1.11. 14:00 V.Ď. POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE V DOLNOM ĎURE
St: 1.11. 14:30 V.Ď. POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE V HORNOM ĎURE
St: 1.11. 15:00 V.Ď. POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE V ROHOŽNICI
Št: 2.11. 14:00 Lula SV.SPOVEĎ NA DUŠIČKY A AJ PRED PRVÝM PIATKOM
Št: 2.11. 15:00 Lula Za zosnulých Lulančanov
Št: 2.11. 16:00 Lula POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE V LULE
Št: 2.11. Minúta Tehla SV.SPOVEĎ NA DUŠIČKY A AJ PRED PRVÝM PIATKOM
Št: 2.11. 16:30 Tehla Za zosnulých Tehlanov
Št: 2.11. 17:30 Tehla POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE V TEHLE
Št: 2.11. 18:00 V.Ď. Za zosnulých Ďuračanov
Pi: 3.11. 17:00 V.Ď. + Ján a Etela Budoví a rodičia z oboch str.
So: 4.11. 18:00 Rohož. Za duše v očistci
Ne: 5.11. 8:00 Lula + Rozália Gajdošová a otec
Ne: 5.11. 9:15 Tehla + Karol Virág
Ne: 5.11. 10:45 V.Ď. Za farníkov

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem hodinu pred sv.omšami vo V.Ď. v po., ut. a pi. od 16:00 hod. Starých a chorých prídem vyspovedať ako obvykle na prvý piatok dopoludnia.

Zmena času sv.omší vo farskom kostole cez týždeň:

Nakoľko sa zmenil čas, tak sa posúvajú aj časy sv.omší v týždni na 17:00 hod. Výnimka bude na 2.11., vtedy bude sv.omša ešte o 18:00 hod. 

Výsledok zbierky: Minulú nedeľu sa konala zbierka na misie. Vyzbieralo sa spolu krásnych 700 Eur. Je to najviac z celého roku zo všetkých zbierok. Vyslovujem vám úprimné Pán Boh zaplať. 

Odev na detskú sv.omšu:

Na detskú sv.omšu v ut. môžu prísť deti oblečené za svätých, alebo za anjelov. 

Podielové knihy SSV:

Oznamujem členom SSV, že si môžu prísť vyzdvihnúť podielové knihy SSV. Členské na budúci rok je 10 Eur.

Odpustky:

Pripomínam sv.spoveď, aby sme mohli získavať plnomocné odpustky za duše v očistci.

IMG_8640IMG_8626IMG_8639

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy