• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • 32.nedeľa v cezročnom období 12.11.2023- SVÄTOMARTINSKÉ HODY-ODPUST

 

Liturgický kalendár:

Po-Št: Féria

Pi: Sv.Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

So: Féria

Ne: 33.nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb 13.-19.11.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 13.11. 17:00 V.Ď. + Štefan Farmoš, polročná sv.omša
Ut: 14.11. 17:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA- Za zdravie a B.požehnanie pre rodinu
St: 15.11. 17:00 Lula + Dagmar Novotná
Št: 16.11. 17:00 V.Ď. + Kristína Sentkerestiová, Alena Šiketová a man.Peter
Pi: 17.11. 17:00 V.Ď. Na poďakovanie P.B. za 70 r.života Dušana s prosbou o B.pomoc
So: 18.11. 18:00 Rohož. Za zosnulých z rodiny Hajkovej a Mechurovej
Ne: 19.11. 8:00 Lula + Ján a Alžbeta Kmeťoví a rodičia z oboch strán
Ne: 19.11. 9:15 Tehla + Ján a Imrich Tóthoví a rodičia Tóthoví
Ne: 19.11. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Hodová ofera:

Dnes sa koná hodová ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Diecézne stretnutie mládeže: 

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v “katarínsku” sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom “P.S. – Tak Predsa Si Kráľ”. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky “Mládež Nitrianskej diecézy”, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023. Neplatí sa pritom žiaden účastnícky poplatok, keďže účasť na stretnutí je bezplatná, ale prihlásenie je dôležité, okrem iného aj pre zabezpečenie obeda.  Veľmi rád podporím našu mládež napr. aj zabezpečením dopravy.

Poďakovanie:

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým brigádnikom, ktorí prišli pred Hodami pohrabať lístie. 

 

DSM_pozvanie

Informačný servis nitrianskej diecézy