Liturgický kalendár:

Po.-St: Féria

Št: Sv.Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Pi: Výročie posviacky bazilík sv.Petra a Pavla, apoštolov, ľub.spomienka

So: Féria

Ne: 34.nedeľa v cezročnom období- Nedeľa Krista Kráľa

Poriadok bohoslužieb 14.-20.11.2022:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 14.11. 10:00 V.Ď. POHREBNÁ SV.OMŠA: + Rozália Havalová
Po: 14.11. 11:00 V.Ď. POHREB NA CINTORÍNE HORNÝ ĎUR
Ut: 15.11. — —  — —  — — 
St: 16.11. — —  — —  — — 
Št: 17.11. — —  — —  — — 
Pi: 18.11. 17:00 V.Ď. + Marta Hadvinová a syn Tomáš
So: 19.11. 18:00 Rohož. + Vojtech Obert, rodičia a teta Mária
Ne: 20.11. 8:00 Lula + Jozef Rosipál, 7. výročie úmrtia
Ne: 20.11. 9:15 Tehla + rodičia Šimonoví a syn Ľudovít
Ne: 20.11. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Púť na Krista Kráľa:

Sme srdečne pozvaní prísť na púť, v nedeľu Krista Kráľa, do Hronského Beňadika. V nedeľu Krista Kráľa môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tak, ako dnes na naše Hody.

Týždeň cirkvi pre mládež:

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. V danom týždni chceme, aby mladí prežili, že Cirkev je tu pre nich a majú v nej svoje miesto. Zvlášť, aby to zakúsili vo svojich farnostiach, stretkách či spoločenstvách. Hlavným mottom tohtoročného Týždňa Cirkvi pre mládež je “ABY VO FARNOSTI PULZOVALO MLADÉ SRDCE.” V rámci toho sme pripravili pre Vás materiály, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu vo Vašom prostredí.  Materiály obsahujú mnohé námety na aktivity, ktoré sa dajú robiť pre mladých a s mladými, tiež texty adorácii, inšpiratívne filmy, či krížové cesty. Nájdete ich na stránke: https://erko.sk/tyzdenpremladez/ Týždeň Cirkvi pre mládež vyvrcholí v nedeľu 20. novembra 37. svetovým dňom mládeže, ktorý vyhlásil Svätý Otec František na sviatok Krista Kráľa. Na tento deň nám naši otcovia biskupi pripravili krátky príhovor k mladým, ktorý prečítam budúcu nedeľu. 

Dedičstvo po + MUDr.Bérešovej Alžbete:

Zosnulá pani doktorka odkázala celý svoj majetok Rímskokatolíckej cirkvi, nie však našej farnosti. Jediným právoplatným dedičom jej majetku sa stalo Biskupstvo Nitra, ktoré zdedilo dom, záhradu, auto a financie v hotovosti a na účte. V týždni sa na fare kvôli tomu zastavil p.biskup Judák. On sám povedal, že keby niekto potreboval dočasné bývanie, jej dom je k dispozícii. Rovnako aj jej auto. Keby ste vedeli o niekom, kto by potreboval dom, alebo auto, nech sa na mňa obráti. Pán biskup potvrdil, že nám nejakou čiastkou prispejú na kostol. 

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí upratovali kostol, ktorí brigádovali pri hrabaní lístia a pracovali na zarovnávaní a skrátení kríkov okolo cesty. 

Informačný servis nitrianskej diecézy