Liturgický kalendár:

Po: Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv.Emeráma v Nitre, sviatok

Ut: Obetovanie Panny Márie, spomienka

St: Sv.Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Št: Féria

Pi: Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

So: Féria

Ne: 34. nedeľa v cezročnom období- NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA A ZEME

Poriadok bohoslužieb 20.-26.11.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 20.11. 17:00 V.Ď. + Mária Botková, 5. výr., man.Dezider a vnučka Marika
Ut: 21.11. 16:00 V.Ď. STRETKO PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
Ut: 21.11. 17:00 V.Ď. + Štefan Chlpač, man.Mária, Karol Šrank, man.Mária a rod.z oboch str.

a + Richard a Radoslav Chlpač 

St: 22.11. — —  — —  — — 
Št: 23.11. 17:00 V.Ď. + Estera Fabiánová, 20.výr., rodičia a starí rodičia
Pi: 24.11. 17:00 V.Ď. + Veronika Mikulová, polročná sv.omša
So: 25.11. 18:00 Rohož. + Urban Malý, man.Matilda a rodičia
Ne: 26.11. 8:00 Lula + Štefan Trungel
Ne: 26.11. 9:15 Tehla + Milan Matuška
Ne: 26.11. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Červená streda 22.11.:

Kampaň Červená streda organizuje pápežská nadácia ACN- Pomoc trpiacej Cirkvi. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o súčasnom prenasledovaní kresťanov, ktoré sa odohráva v rôznych častiach sveta. V tento deň budú viaceré významné budovy nasvietené na červeno. Znakom Červenej stredy je červená farba, symbolizujúca mučeníctvo. Až 300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru, 70% útokov s náboženským motívom sa deje na kresťanoch. Až 11 kresťanov denne zomrie pre svoju vieru. 

Nedeľa Krista Kráľa:

Na budúcu nedeľu Krista Kráľa bude krátka záverečná pobožnosť. 

Úmysly sv.omší na budúci rok:

Už zapisujem úmysly sv.omší na budúci rok. 

IMG_9145

Informačný servis nitrianskej diecézy