Liturgický kalendár:

Po: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv.Emeráma v Nitre, biskupa a mučeníka, sviatok

Ut: Sv.Cecílie, panny a mučenice, spomienka

St: Féria

Št: Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Pi: Sv.Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub.spomienka

So: Féria

Ne: 1.adventná nedeľa v roku A

Poriadok bohoslužieb 21.-27.11.2022:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 21.11. 17:00 V.Ď. + Alžbeta Piecková, syn Peter, dcéra Vlasta a rod.Maďaroví
Ut: 22.11. 16:00 V.Ď. STRETKO PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
Ut: 22.11. 17:00 V.Ď. Poďakovanie Pánu Bohu za nový život
St: 23.11. 17:00 Lula + Ján Kmeť, man.Alžbeta a rodičia z oboch strán 
Št: 24.11. 17:00 V.Ď. + Rudolf Lipták, man.Irma a rodičia z oboch strán
Pi: 25.11. 17:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA

+ Ladislav Dudáš, man.Etela a rodičia z oboch strán

So: 26.11. 18:00 Rohož. + Urban Malý, man.Matilda a rodičia
Ne: 27.11. 8:00 Lula + Štefan Trungel
Ne: 27.11. 9:15 Tehla + Milan Matuška
Ne: 27.11. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Stretnutie rodičov:

Zajtra v pondelok 21.11. o 18:00 v kostole bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 

Zbierka:

Na budúcu nedeľu, na 1.adventnú, bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Roráty: 

Po 1.adventnej nedeli budú bývať sv.omše od pondelka do piatku ráno o 6:00 hod. Opäť budeme pri kahančekoch, lampášikoch, sviečkach, baterkách. Srdečne pozývam všetkých na tieto sv.omše, ale najmä deti. Po sv.omši budú pripravené pre deti plnohodnotné farské raňajky. Potom pôjdu deti do školy. 

Adventné vence:

Na budúcu nedeľu si môžete priniesť na sv.omšu svoje adventné vence na požehnanie. 

Kúrenie v kostole:

Naše kostoly sú prihlásené do CSS- Cirkevnej servisnej spoločnosti. Cez túto spoločnosť platíme plyn aj elektrinu. Keďže je v nej veľa cirkevných budov, tak je oveľa väčší partner pre plynárov a pre elektrárne, ako nejaký jednotlivý sólo zákazník. Preto táto firma vie vyjednať lepšie podmienky pre nás. Preto, jestvuje taká teória, ktorá môže byť pravdivá, by sme mali v tomto roku kúriť normálne, tak, ako doteraz. Do konca roka platíme stále zmluvne dohodnutú starú cenu. Ale čo bude po novom roku, to nikto nevie. Takže od dnešného dňa zatiaľ kúrime normálne. 

Červená streda:

V stredu 23.11. si pripomíname nespravodlivosť, prenasledovanie a utrpenie, ktorému čelia kresťania kvôli vierovyznaniu. Pamätajme na nich v modlitbách. 

Teraz bude nasledovať pobožnosť, pri ktorej môžeme získať plnomocné odpustky. 

Informačný servis nitrianskej diecézy