Liturgický kalendár:

Po-Ut: Féria

St: Sv.Jána Bosca, kňaza, spomienka

Št: Féria

Pi: OBETOVANIE PÁNA, sviatok, aj prvý piatok

So: Sv.Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka

Ne: 5.nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb 29.1.-4.2.2024:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 29.1. 17:00 V.Ď. + František Gažo, man.Gizela a syn Vladimír
Ut: 30.1. 17:00 V.Ď. + Jozef Jedlička, man.Janka a rodičia
St: 31.1. 16:00 Lula SV.SPOVEĎ
St: 31.1. 17:00 Lula + Jozef Fojtík, man.Júlia, syn Mikuláš a rodičia z oboch str.
St: 31.1. 17:45 Tehla SV.SPOVEĎ A ROZDÁVANIE SV.PRIJÍMANIA
Št: 1.2. 17:00 V.Ď. Za zdravie a B.pož.rodiny Čopíkovej a za zosnulých z rodiny
Pi: 2.2. 17:00 V.Ď. + Alexander Géci, man.Gizela a dcéry
So: 3.2. 18:00 Rohož. + Ľudovít Dufek, 20.výročie úmrtia
Ne: 4.2. 8:00 Lula + František Gordík a man.Helena
Ne: 4.2. 9:15 Tehla + Peter Bandzi a rodičia
Ne: 4.2. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Na Hromnice v piatok bude sv.omša iba vo Veľkom Ďure, nakoľko to nie je prikázaný sviatok. Pri sv.omši požehnám vaše hromničné sviece, ktoré si prinesiete.

Svätoblažejské požehnanie hrdla sa uskutoční v sobotu na sv.omši v Rohožnici.

Prvý piatok:

V tomto týždni je prvý piatok. Budem spovedať hodinu pred sv.omšou. Starých a chorých prídem vyspovedať na prvý piatok dopoludnia.

Podporný fond:

Podporný fond Biskupstva Nitra tvorí 5% zo všetkých príjmov farnosti. Za rok 2023 to pre našu farnosť

činí 1 449,70 Eur, ktoré som tento týždeň poslal na účet biskupstva. 

Informačný servis nitrianskej diecézy