• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • 4.pôstna nedeľa 10.3.2024 – Nedeľa Laetare – Celodenná farská poklona

 

Liturgický kalendár:

Po- So: Féria

Ne: 5.pôstna nedeľa

Poriadok bohoslužieb 11.-17.3.2024:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po:  11.3. 17:00 V.Ď. Za zdravie a B.požehnanie pre Jarmilu Levákovú
Po:  11.3. 17:45 V.Ď. NÁCVIK SPEVU PAŠIÍ
Ut: 12.3. 16:00 V.Ď. STRETKO DETÍ
Ut: 12.3. 17:00 V.Ď. + Ján Áč st., man.Mária, rod.z oboch str. a súrodenci
St: 13.3. 17:00 V.Ď. + Alojz Burša, 27.výr.úmrtia a + Alžbeta, nedožitých 86 r.
St: 13.3. 17:45 V.Ď. NÁCVIK SPEVU PAŠIÍ
Št: 14.3. 17:00 V.Ď. + Júlia Trnkusová, 3. výr., man.Daniel a syn Vladimír
Pi: 15.3. 16:20 V.Ď. KRÍŽOVÁ CESTA DETÍ- PREMIETANÁ 
Pi: 15.3. 17:00 V.Ď. + Cyril Méres, mesačná sv.omša
So: 16.3. 18:00 Rohož. + Jozef Obert, man.Matilda, zať František a rodičia
Ne: 17.3. 8:00 Lula + Karol Gellen, 25.výročie úmrtia
Ne: 17.3. 9:15 Tehla + vdp. kanonik Štefan Dekan
Ne: 17.3. 10:45 V.Ď. Za farníkov
Ne: 17.3. 15:00 Lula KRÍŽOVÁ CESTA PO DEDINE

Celodenná farská poklona:

Dnes sa koná celodenná farská poklona. Môžete prichádzať v hociktorú hodinu. Je to mimoriadny čas milosti pre celú našu farnosť, i pre jednotlivcov. Ukončenie pokony bude o 17:00 hod. Modllitbou vešpier. 

Zasadnutie Ekonomickej farskej rady:

V piatok 8.3. sme mali prvé zasadnutie Ekon.farskej rady. Rokovali sme o cenových ponukách 5 firiem, ktoré sa uchádzajú o zatepľovanie fary. Ešte nepadla definitíva, kto vyhrá zákazku. 

Upratovanie farského kostola farníkmi z Rohožnice:

Veľmi pekne ďakujem všetkým ochotným priloženým rukám k dielu, všetkým, ktorí ste sa doteraz postarali o upratanie nášho farského kostola, farníkom z časti Horný Ďur. A teraz prosím od nasledujúcej soboty 16.3. 2024 farníkov z Rohožnice. 

Omšové milodary cez Pápežské misijné diela:

Ak chcete pomôcť misionárom, vzácnym darom sú omšové milodary, ktoré sú prostredníctvom Pápežských misijných diel rozposielané zo Slovenska do 42 krajín. Úmysly si môžete zapísať cez internet na stránke www.misijnediela.sk, alebo si môžete zobrať šeky v kostole. Možnosťou sú aj gregoriánske sv.omše za zosnulých. 

 

Upratovanie farského kostola farníkmi z Rohožnice od 16.3.2024:

DÁT. MENO MENO MENO MENO
16.3. Hajková Margita Mozdíková Andrea Richtárek Rudolf
23.3.  voľby a spoveď Šulcová Daniela Šulcová Petra Gergelyová Beata
29.3

Veľký piatok

Matušková Mária Mlinková Marianna Patiová Božena
6.4. voľby Cigáňová Mária Horňáková Božena Ördöghová Petra
13.4. Frajková Dana Dóci František Ördöghová Matilda Roziaková Adriana
20.4. Obertová Helena Obertová Iveta Liová Eva
27.4. Chlpačová Anna Pastierová Margita Kováčová Andrea
4.5. Matky prvoprijímajúcich  detí 
11.5. Stracová Jaroslava Kariková Renata Obertová Helena
18.5. Kocianová Otília Homolová Jana Mechurová Helena
25.5. Süčová Anna Šípošová Dana Šabíková Viera

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy