Liturgický kalendár:

Po: Sv.Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Ut: Sv.Atanáza,biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

St: Sv.Filipa a Jakuba, Apoštolov, sviatok

Št: PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

Pi:  PRVÝ PIATOK V MESIACI

So: Féria

Ne: 5. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb 1.-7.5.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 1.5. 18:00 V.Ď. Zatiaľ voľný úmysel
Ut: 2.5. 16:00 V.Ď. STRETKO PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
Ut: 2.5. 18:00 V.Ď. Zatiaľ voľný úmysel
St: 3.5. 16:00 Lula SV.SPOVEĎ
St: 3.5. 17:00 Lula + Silvester a Katarína Maďaroví
St: 3.5. 17:45 Tehla SV.SPOVEĎ
Št: 4.5. — —  — —  — — 
Pi: 5.5. 18:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA

+ Elena Buršová, man.Pavol, starí rodičia Juraj a Katarína

So: 6.5. 18:00 Rohož. + Rozália Grmanová a man.Jozef
Ne: 7.5. 8:00 Lula + František Fojtík, man.Mária a nich deti
Ne: 7.5. 9:15 Tehla + Pavol Svobodník
Ne: 7.5. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Zbierka:

Dnes sa koná zbierka na seminár. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Prvý piatok:

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem každý pracovný deň hodinu pred sv.omšou okrem štvrtka.  Starých a chorých prídem vyspovedať výnimočne vo štvrtok dopoludnia. 

Májové litánie:

V mariánskom mesiaci máj, od zajtra, sa budeme po modlitbe posvätného ruženca modliť aj litánie loretánske. 

Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete (13. máj 2023)

Rodinné spoločenstvo Fatima v Košiciach pripravuje a pozýva deti a mládež k zapojeniu sa do Modlitbového dňa detí a mládeže za mier a pokoj vo svete, ktorý je plánovaný na 13. máj 2023. Podujatiu vyjadrili svoju podporu aj biskupi Slovenska na svojom ostatnom plenárnom zasadnutí v Badíne.

Snímka obrazovky 2023-04-30 o 16.46.49

 

Informačný servis nitrianskej diecézy