Liturgický kalendár:

Po.-Ut: Féria

St: Sv.Školastiky, panny, spomienka

Št: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej- Svetový deň chorých

Pi.-So:Féria

Ne: 6.nedeľa cez rok

Poriadok bohoslužieb 8.-14.2.2021:

DEŇ DÁT. HOD. POZN. ÚMYSEL
Po: 8.2. 17:00 Naživo + Gejza Kráľ, man.Mária a rodičia z oboch strán
Ut: 9.2. 17:00 Naživo + Štefan Halaši, man.Magdaléna a rodičia z oboch strán
St: 10.2. 17:00 Naživo + Jozef Húdik, 6.výročie
Št: 11.2. 17:00 Naživo Poďakovanie za 77 rokov života Štefana Imricha Pálinkáša 
Pi: 12.2. 17:00 Naživo + Alžbeta Karasová
So: 13.2. — —  — —  — — 
Ne: 14.2. 10:45 Naživo Za farníkov

Svätená voda:

Kto máte záujem o svätenú vodu z kostola, v ktorej je vyliata aj bandaska vody zo svetoznámeho francúzskeho pútnickeho mesta Lurdy, tak mi zavolajte, alebo napíšte sms, alebo súkromnú správu na messenger, alebo na Facebooku do súkromnej správy, alebo do komentára pod video sv.omše, alebo na farský alebo súkromný email. Napíšte, že máte záujem o svätenú vodu a uveďte vašu adresu a nejako vám ju v nejakej fľaške v tomto týždni doručíme až domov. 

Prihlasovanie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre – do 31. apríla 2021:

Štyrmi kľúčovými slovami posolstva pápeža Františka sú: vďačnosť, odvaha, námaha a chvála. Tieto slová a zároveň aj postoj majú sprevádzať všetkých tých, ktorých Pán povolal či už do manželstva alebo na cestu kňazstva, či rehoľného života.

Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu teraz uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2021/ 2022. Prihlášky sa podávajú do 31. apríla 2021, zaslaním vyplnenej prihlášky (tlačivo ŠEVT) na študijné oddelenie nášho kňazského seminára, alebo zaslaním elektronickej prihlášky na webovej adrese: www.e-prihlaska.uniba.sk (študijný odbor KT-N).

Termín konania prijímacej skúšky je stanovený na 15. júna 2021 a poplatok za prijímacie konanie je 45€.

Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára v Nitre: www.ksnr.sk alebo na stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk

Aj v tomto týždni streamujem všetky sv.omše, čiže vysielam ich naživo na FB, aj na YT. 

Ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše poslané milodary na chod farnosti, ktoré ste poslali na farské číslo účtu. Aj teraz ho uvádzam:  

Farské číslo účtu: 

SK37 0900 0000 0000 2861 4725

Podporný fond:

V tomto týždni som zaplatil do Podporného fondu biskupstva 854,67 Eur. Každá farnosť Nitrianskej diecézy musí prispievať do tohto fondu, z ktorého potom biskupský úrad pomáha farnostiam. Ide o 5 % z príjmov farnosti za rok, teda zo zvončeka a z nájmu. Za rok 2020 je to v prípade našej farnosti práve táto uvedená suma. 

Národný týždeň manželstva:

V tomto týždni sa koná celoslovenská kampaň, s názvom Národný týždeň manželstva, ktorú organizuje v našom najbližšom okolí Centrum pre rodinu v Nitre.

Tentokrát sa všetky akcie konajú len online. Viac info je na www.ntm.sk, ako aj plagáte, a tiež na stránke www.centrumprerodinu.sk, kde je viac možností, ako zrealizovať online pripojenia.

 

image003NTM_2021NTM_2021http://velky.dur.nrb.sk/wp-content/uploads/2021/02/NTM_2021.pdf

 

Informačný servis nitrianskej diecézy