Liturgický kalendár:

Po: Sv.Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

Ut: Féria

St: Sv.Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Št: Sv.Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka, aj prvý štvrtok

Pi: Sv.Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok, aj prvý piatok

So: Féria

Ne: 6.veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb 29.4.- 5.5.2024:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 29.4. 18:00 V.Ď. + Ján a Júlia Chlpačoví a rodičia z oboch strán
Ut: 30.4. 16:00 V.Ď. DRUHÝ A POSLEDNÝ NÁCVIK- GENERÁLKA PRED 1.SV.PR.
Ut: 30.4. 18:00 V.Ď. Za zdravie a B.požehnanie
St: 1.5. 16:00 Lula SV.SPOVEĎ 
St: 1.5. 17:00 Lula + Alexandra Németová, 3. výročie úmrtia
St: 1.5. 18:00 Tehla SV.SPOVEĎ s rozdávaním sv.prijímania
Št: 2.5. 18:00 V.Ď. + Michal Záležák, dcéra Marta a rodina Lehocká
Pi: 3.5. 18:00 V.Ď. Poďakovanie Pánu Bohu za 40 rokov života Petra Macha
So: 4.5. 8:00 V.Ď. SV.SPOVEĎ DETÍ
So: 4.5. 8:30 V.Ď. Upratovanie a výzdoba kostola a kosenie trávy
So: 4.5. 18:00 Rohož. Za zdravie a B.pomoc pre rodinu Kasalovú
Ne: 5.5. 8:00 Lula + František Fojtík, man.Mária a ich deti
Ne: 5.5. 9:15 Tehla + Pavol Svobodník
Ne: 5.5. 10:45 V.Ď. Za farníkov- PRVÉ SV.PRIJÍMANIE

Výsledok zbierky:

Minulú nedeľu sa konala jarná zbierka na seminár. Vyzbieralo sa spolu veľmi pekných 790 Eur. Je to najvyššia vyzbieraná suma spomedzi prvých troch zbierok v tomto roku. Pre zopakovanie: Na charitu bol výsledok 700 Eur, zbierka v Božom hrobe bola 467 Eur. Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Zaplatil som daň z nehnuteľností:

Zaplatil som daň z nehnuteľností obci Veľký Ďur vo výške 316,12 Eur. 

Prvý piatok:

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem ako obvykle hodinu pred sv.omšou. Starých a chorých prídem vyspovedať tiež ako obvykle na prvý piatok dopoludnia. Srdečne pozývam využiť možnosť sv.spovede pred 1.sv.prijímaním členov rodiny prvoprijímajúcich detí. 

Brigáda pred 1.sv.prijímaním:

Na stredu 1.5. od 9:00 hod., pár dní pred 1.sv.prijímaním, zvolávam brigádu hrabania a vynášania čečiny a konárikov okolo chodníka, vedúceho od cesty do kostola. Príďte, kto môžete, prosím. 

Litánie loretánske:

Od stredy sa po ruženci a pred sv.omšou modlíme Litánie loretánske, doplnené pápežom Františkom v r.2020. 

Informačný servis nitrianskej diecézy