Liturgický kalendár:

Po-St: Féria

Št: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľub.spomienka

Pi: Féria

So: Panny Márie Fatimskej, ľub.spomienka

Ne: 6. veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb 8.-14.5.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 8.5. 18:00 V.Ď. + Rozália Havalová, polročná sv.omša a man.Ľudevít
9.5. 16:00 V.Ď. STRETKO DETÍ
Ut: 9.5. 18:00 V.Ď. + Alžbeta Miháliková, nedožitých 65 rokov
St: 10.5. 17:00 Lula Zatiaľ voľný úmysel
Št: 11.5. 18:00 V.Ď. + Peter a Anna Rausoví a rodičia z oboch strán
Št: 11.5. 19:00 V.Ď. STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
Pi: 12.5. 18:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA

+ Ondrej Janček, brat Emil, a Alžbeta, nedožitých 90 rokov

Pi: 12.5. 18:45 V.Ď. PREMIETANIE ANIMOVANÉHO FILMU PRE DETI
So: 13.5. 18:00 Rohož. Prosba za uzdravenie
Ne: 14.5. 8:00 Lula + Emil Šimonek, dcéra Táňa
Ne: 14.5. 9:15 Tehla + Mária Macušincová, 2.výročie úmrtia
Ne: 14.5. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Výsledok zbierky:

Minulú nedeľu sa konala zbierka na seminár. Vyzbieralo sa spolu 550 Eur. Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Program pre deti v utorok a v piatok:

Deti budu mať výnimočne stretko v utorok. V piatok po detskej sv.omši bude krátky polhodinový animovaný film pre deti o Panne Márii, keďže v sobotu je Panny Márie Fatimskej. 

Stretnutie rodičov:

Vo štvrtok 11.5. o 19:00 hod. bude posledné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Bude mať organizačný charakter. Prvé sv.prijímanie bude 28.5. 2023.

Informačný servis nitrianskej diecézy