Liturgický kalendár:

Po: Féria- Prosebný deň

Ut: Sv.Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

St: Féria- večerná sv.omša v Lule z vigílie sviatku

Št: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok

Pi-So: Féria

Ne: 7. veľkonočná nedeľa- 57.svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Poriadok bohoslužieb 15.-21.5.2023:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 15.5. 18:00 V.Ď. Za zdravie a B.požehnanie a B.pomoc pri operácii
Ut: 16.5. — —  — —  — — 
St: 17.5. 16:00 V.Ď. PRVÝ GENERÁLNY NÁCVIK DETÍ NA 1.SV.PRIJÍMANIE
St: 17.5. 18:00 Lula + Jozef Sádovský a man.Františka
Št: 18.5. 9:15 Tehla Za zdravie a B.požehnanie pre Máriu Uhrinovú
Št: 18.5. 18:00 V.Ď. Za farníkov
Pi: 19.5. 18:00 V.Ď. +Štefan Farmoš, týždňová sv.omša
So: 20.5. 18:00 Rohož. Za zosnulých z rodiny Obertovej
Ne: 21.5. 8:00 Lula + Ondrej Vrbiniak, man.Alžbeta a syn Július
Ne: 21.5. 9:15 Tehla + Štefan Szalai, nedožitých 71 rokov
Ne: 21.5. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Prosebné dni:

Nasledujúce tri dni-Po, ut.st, sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. My sa budeme na tento úmysel modliť v pondelok. 

Nanebovstúpenie Pána:

V tomto týždni je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv.omše budú takto: V stredu bude vigilná sv.omša v Lule o 18:00 hod (nie o 17:00hod.), vo štvrtok o 9:15 v Tehle a vo V.Ď. o 18:00 hod. 

Púť na horu Butkov:

Veriaci z Levíc pozývajú z našej farnosti na púť na horu Butkov pri Ladcoch dňa 20.5. 2023. Bližšie info u pána kostolníka Kováča. Butkov je najmladšie pútnické miesto, nachádza sa v bývalom kameňolome a je čoraz populárnejšie. 

Dostali sme pokutu od SOZA:

Kvôli Farskému plesu sme dostali pokutu od SOZY- Slovenský ochranný zväz autorský. Za to, že sme vopred nepožiadali o licenciu robiť hudobnú produkciu. Vedeli o nás všetko: Názov podujatia, miesto konania, cenu vstupného, že tam bola večera, tombola, počet osôb, meno kapely. Výška pokuty je iba 243, 36 Eur, býva aj väčšia. Doteraz sa nikdy neplatili poplatky tejto firme. Ja som o tom nevedel, nemal ani tušenia. Ani niektorí naši hudobníci a organizátori rôznych podujatí, doprevádzaných hudbou (Kováč, Burša, obec, škola, dôchodci, družstvo) to doteraz neplatili, až zrazu na nás niekto prišiel. Ako je to možné? Telefonoval som s pánom zo Sozy. Pán zo Sozy rovno povedal, že ma niekto nabonzoval, udal. Sú 2 možné riešenia- 1.-Končíme s organizovaním plesov. 2.- Budeme platiť Soze a budeme naďalej oficiálne organizovať plesy.

Miva Slovensko- Bicyklovanie:

Na plagáte na nástenke a na letáčiku sa nachádza spôsob, ako možno pomôcť misionárom. 

Polícia radí seniorom:

Šíria sa rôzne podvody, tak polícia radí seniorom, ako sa nedať oklamať. Je to na nástenke. 

347084511_1507391703366161_7712713455011456597_n

Informačný servis nitrianskej diecézy