• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • 6.veľkonočná nedeľa, 5.5. 2024, Prvé sväté prijímanie, slávnosť 

Liturgický kalendár:

Po, Ut, St, Pi, So:Féria

Št: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok

Ne: 7.veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb 6.-12.5. 2024:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 6.5. 18:00 V.Ď. + Štefan Farmoš, 1.výročie úmrtia
Ut: 7.5. 18:00 V.Ď. + Helena Kolóňová
St: 8.5. — —  — —  — — 
Št: 9.5. 15:00 Lula + Štefan Závodský, man.Apolónia a deti
Št: 9.5. 16:30 Tehla Za zdravie, B.pomoc a požehnanie a poďakovanie za život
Št: 9.5. 18:00 V.Ď. Za farníkov
Pi: 10.5. 18:00 V.Ď. Poďakovanie PB za dožitých 60 rokov Jaroslava Méresa
So: 11.5. 18:00 Rohož. + Ladislav Matuška a rod., Adrian Mlinka a starí rod.
Ne: 12.5. 8:00 Lula + Emil Šimonek a dcéra Táňa
Ne: 12.5. 9:15 Tehla + František Stanček
Ne: 12.5. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Zbierka:

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať. 

Prosebné dni: 

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. My sa na tento úmysel budeme modliť v utorok.

Nanebovstúpenie Pána:

Vo štvrtok je prikázaný sviatok. Sv.omše budú takto: v Lule o 15:00 hod, v Tehle o 16:30, vo V.Ď. o 18:00 hod. 

Máme nový televízor:

Doba ide rýchlo dopredu. Aj do starobylých kostolov prichádzajú technické vymoženosti, a aj do nášho farského kostola, kde od dnes máme nový televízor. Jeho hlavnou náplňou bude premietanie piesní z JKS. 

Pozývam deti:

Srdečne pozývam prvoprijímajúce deti v tomto týždni na sväté omše okrem stredy. Každý deň je pre deti niečo pripravené.  

Poďakovanie:

Úprimné Pán Boh Zaplať všetým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do dnešnej slávnosti, medzi iným aj brigádnikom na farskej brigáde. Mimoriadne pekná je kvetinová výzdoba. 

Dva pohreby: 

V tomto týždni budú dva pohreby: V ut. 7.5. o 16:00 hod: +Helena Jonášová a v niektorý deň  v týždni aj bývalý starosta + pán Hajko. 

Informačný servis nitrianskej diecézy