• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • 7.veľkonočná nedeľa, 12.5. 2024, Deň matiek, aj 58. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

 

Liturgický kalendár:

Po: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Ut: Sv.Mateja, Apoštola, sviatok

St: Féria

Št: Sv.Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Pi-So: Féria

Ne: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO-TURÍCE

 

Poriadok bohoslužieb 13.-19.5.2024:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po:  13.5. 18:00 V.Ď. + Alžbeta Jančeková, man.Emil, synovia Emil a Ondrej
Ut: 14.5. 18:00 V.Ď. + Helena Jonášová
St: 15.5. 18:00 Lula Za zdravie, B.pomoc a B.požehnanie pre manželov Pivovarčiových
Št: 16.5. 18:00 V.Ď. Poďakovanie Pánu Bohu za nový život Samuela
Pi: 17.5. 18:00 V.Ď. Poďakovanie Pánu Bohu pri príležitosti 80.narodenín
So: 18.5. 18:00 Rohož. + Ján Obert, man.Mária, synovia Tibor a Eugen
Ne: 19.5. 8:00 Lula + Ondrej Vrbiniak, man.Alžbeta a syn Július
Ne: 19.5. 9:15 Tehla + Pavol a Emília Bandzioví a ich rodičia
Ne: 19.5. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Zbierka:

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Letné kántrové dni:

V tomto týždni sú letné kánrové dni. Obsahom let.kán.dní prosby za jednotu kresťanov alebo duchovné povolania. My sa na tieto úmysly budeme modliť v stredu v Lule a v piatok vo V.Ď.

Spotreba el.energie:

Vďaka novým svietidlám v kostole ušetríme kWh a aj Eurá. 

Na nástenke sa nachádza prehľadná porovnávacia tabuľka so starou spotrebou elektrickej energie a s novou spotrebou, plus koľko Eur sa tým ušetrí ročne. Ušetríme viac ako 76 Eur za rok a máme tu viac svetla. 

 

Všetkým matkám prajeme Všetko najlepšie ku Dňu matiek.

Informačný servis nitrianskej diecézy