• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

5.veľkonočná nedeľa 28.4.2024

Liturgický kalendár: Po: Sv.Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok Ut: Féria St: Sv.Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka Št: Sv.Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka, aj prvý štvrtok Pi: Sv.Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok, aj prvý piatok So: Féria Ne: 6.veľkonočná nedeľa Poriadok bohoslužieb 29.4.- 5.5.2024: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 29.4. 18:00 V.Ď. + Ján a Júlia Chlpačoví a rodičia z oboch strán Ut: 30.4. 16:00 V.Ď. DRUHÝ A POSLEDNÝ NÁCVIK- GENERÁLKA...

In Farské oznamy, by 28.04.2024 , 0 komentárov

VIDEO Ovečky 2024 v počte 15 kusov

Video je tu: https://youtu.be/-BHF_QmE6jM

In Farské oznamy, by 21.04.2024 , 0 komentárov

4.veľkonočná nedeľa-Nedeľa Dobrého pastiera 21.4.2024

  Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka St: Féria Št: Sv.Marka, evanjelistu, sviatok Pi-So: Féria Ne: 5. veľkonočná nedeľa Poriadok bohoslužieb 22.-28.4.2024: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 22.4. 18:00 V.Ď. + Ladislav Lehocký, man.Zita, Ernest a Eva Ut: 23.4. 16:00 V.Ď. NÁCVIK DETÍ NA 1.SV.PR. Ut: 23.4. 18:00 V.Ď. + Štefan a Helena Baťoví a synovia Štefan a Pavol St: 24.4. 18:00 Lula Za zdravie a B.pomoc a požehnanie pre...

In Farské oznamy, by 21.04.2024 , 0 komentárov

3.veľkonočná nedeľa 14.4.2024

Liturgický kalendár: Po-So: Féria Ne: 4. veľkonočná nedeľa- Nedeľa Dobrého pastiera Poriadok bohoslužieb 15.-21.4.2024: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 15.4. 18:00 V.Ď. + Štefan Lipták, 20.výr., man.Alžbeta a rodičia Ut: 16.4. 18:00 V.Ď. DETSKÁ SV.OMŠA: + Elena Buršová, 2.výr., man.Pavol a starí rodičia Juraj a Karolína St: 17.4. 18:00 Lula + Silvester a Katarína Maďaroví Št: 18.4. 18:00 V.Ď. + Rudolf a Alžbeta Mihálikoví Pi: 19.4. 18:00 V.Ď. + Pavol Méres, man.Helena a rodičia...

In Farské oznamy, by 14.04.2024 , 0 komentárov

2.veľkonočná nedeľa- Nedeľa Božieho milosrdenstva 7.4.2024

Liturgický kalendár: Po: ZVESTOVANIE PÁNA- slávnosť, preložená z 25.3. Ut, St, Pi, So: Féria Št: Sv.Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka Ne: 3.veľkonočná nedeľa   Poriadok bohoslužieb 8.-14.4.2024: DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL Po: 8.4. 18:00 V.Ď. + Eva Belanová a syn Rudolf Ut: 9.4. 16:00 V.Ď. STRETKO PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ Ut: 9.4. 18:00 V.Ď. + Štefan Dudáš, 15.výr., rodičia a starí rodičia St: 10.4. — —  — —  — —  Št: 11.4. 18:00 V.Ď. + Július...

In Farské oznamy, by 07.04.2024 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy