Obnovili sme tradíciu dožiniek a prišli sme sa Pánu Bohu poďakovať za dopestovanú úrodu na našich poliach, záhradách, viniciach. Bol to ťažký rok, stále poznačený Covidom, extrémnym suchom, infláciou, veľkým zdražovaním nielen cien potravín, ale predsa len poľnohospodári mohli zožať z polí úrodu. Ponúkame vám fotky.

Viac záberov sa nachádza na stránke: https://www.seniori-vd.sk/galéria

Informačný servis nitrianskej diecézy