Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: VENI SANCTE- sv.omša za žiakov a učiteľov

St: Féria

Št:Prvý štvrtok v mesiaci

Pi: Prvý piatok v mesiaci

So: Féria

Ne: 23.nedeľa cez rok 

Úmysly sv.omší 31.8.-6.9.2020:

DEŇ DÁTUM MIESTO  HODINA ÚMYSEL
Po: 31.8. V.Ďur 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
Po: 31.8. V.Ďur 18:00 + Július Lipták a man.Helena s deťmi
Ut: 1.9. V.Ďur 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
Ut: 1.9. V.Ďur 18:00 VENI SANCTE- SV.OMŠA ZA ŽIAKOV A UČITEĽOV
St: 2.9. Lula 15:30 SVIATOSŤ ZMIERENIA
St: 2.9. Lula 16:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Peťovu rodinu
St: 2.9. Tehla 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
St: 2.9. Tehla 18:00 + Mária Juhaszová
Št: 3.9. V.Ďur 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
Št: 3.9. V.Ďur 18:00 Na poďakovanie za 60 rokov života Štefana Havalu
Št: 3.9. V.Ďur 18:30  ADORÁCIA
Pi: 4.9. V.Ďur 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
Pi: 4.9. V.Ďur 18:00 Za členky Bratstva Božského srdca Ježišovho
So: 5.9. V.Ďur 14:30 Sobáš so sv.omšou: Marek Adler a Monika Pavlíková
So: 5.9. V.Ďur 16:00 Sobáš so sv.omšou: Adam Kullač a Dominika Cigáňová
So: 5.9. Rohožnica 18:00 + Ľudovít Obert, man.Viola a rodičia
Ne: 6.9. Lula 8:00 + Emil Skačan, man.Alžbeta a zať Jozef
Ne: 6.9. Tehla 9:15 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 85 rokov Margity Dudákovej
Ne: 6.9. V.Ďur 10:45 Za farníkov

Veni Sancte:

Srdečne pozývam žiakov zo ZŠ, škôlkarov z Materskej školy, učiteľov, rodičov žiakov, na sv.omšu v utorok 1.9.2020 o 18:00 hod. Sv.omša je obetovaná najmä za žiakov a učiteľov, ale aj za upratovačky, školníkov, tety kuchárky, vychovávateľky v školskej družine, čiže za všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Odkážte to deťom, prosím pekne, lebo tu nie sú prítomné. 

Prvý piatok:

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem v pracovnom týždni každý deň hodinu pred sv.omšou. Doteraz som mal dvoch, teraz mám zatiaľ piatich. Kľudne naďalej mi môžete nahlásiť starých a chorých na sv.spoveď u nich doma. 

Ohlášky dvoch sobášov: 

V sobotu 5.9. sú naplánované dva sobáše so sv.omšou o 14:30 a o 16:00. Na tom druhom sobáši sa vydáva naša organistka Dominika. 

Marek Adler, automechanik, syn Štefana a Štefánie, rod. Gajdošovej, bývajúci vo Veľkom Ďure a Monika Pavlíková, administratívna pracovníčka, dcéra Petra a Marty rod. Kružicovej, bývajúca vo Veľkom Ďure. Sobášiť ich budem ja.

Adam Kullač, strojár, syn Ivana a Márie rod. Štifilovej, bývajúci v Telinciach a Dominika Cigáňová, operátor výroby, dcéra Mariana a Márie rod. Lapacíkovej, bývajúca vo Veľkom Ďure. Sobášiť ich bude vdp. Ioan Gondec, farár z Beše.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade. 

Krst detí: 

Dnes o 12:00 sú dva krsty, budúcu nedeľu je ďalší krst. 

Upratovanie:

Jolana Biela 

Aneta Rumanová

p.Kadlubíková

Lektor:

Matušková Mária

Miništrant:

Erich Méres

 

Informačný servis nitrianskej diecézy