Liturgický kalendár:

Po: Sv.košických mučeníkov, kňazov, spomienka

Ut: Narodenie Panny Márie, sviatok

St.-So: Féria

Ne: 24.nedeľa cez rok

Úmysly sv.omší 7.-13.9.2020:

DEŇ DÁTUM MIESTO HODINA ÚMYSEL
Po: 7.9. V.Ďur 18:00 + rodičia Matilda a Pavol Sládečkoví a ich rodičia
Ut: 8.9. V.Ďur 18:00

+ Mudr. Ľudovít Drobný a rodičia

St: 9.9. Lula 17:00 + Silvester Maďar a man.Katarína
St: 9.9. Tehla 18:00 + Mária Juhaszová
Št: 10.9. V.Ďur 18:00 K Božiemu milosrdenstvu za uzdravenie pre Tatianu
Pi: 11.9. V.Ďur 18:00 + Ján a Mária Belanoví a rodičia z oboch strán
So: 12.9. Rohož. 18:00 + Terézia a Štefan Dócioví a rodičia
Ne: 13.9. Lula 8:00 Na poďakovanie a za B.pomoc pre celú rodinu Piovarčiovú
Ne: 13.9. Tehla 9:15 + Ján Hancko
Ne: 13.9. V.Ďur 10:45 Za farníkov

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:

Pozývam rodičov tretiakov a štvrtákov na ZŠ na prvé oficiálne stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré sa uskutoční v piatok 11.9. o 19:00 hod. v kostole. Na tomto stretnutí si rodičia zoberú a vypíšu prihlášku dieťaťa na prvé sv.prijímanie. 

Brigáda:

Prosím o pomoc na farskej brigáde v sobotu 12.9. od 9:00 hod. V starom ovocnom sade pod kostolom by sme motorovou pílou odrezali staré poodlamované konáre a vytiahli ich zo sadu von na kopu. Prosím, doneste fúriky, vidly, hrable, motorovú pílu, pracovné rukavice a krovinorez s trojzubcom.  

Púť:

Z Hronského Beňadika nás pozývajú na púť tiež v sobotu 12.9. 2020. Bližšie info sú plagáte na nástenke. 

Ohlášky:

Filip Méres, syn Petra Méresa a Anny, rod. Červenej, bývajúci na ulici Lúčna 19, Veľký Ďur a Jana Vaniaková, dcéra + Antona a Oľgy, rod. Pružincovej, bývajúca v Zliechove. 

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade. Sobáš bude v Zliechove 19.9.2020. 

Prvý piatok- ako sa to vyvíja: 

Iba taká malá info na okraj, prvý piatok v júli a v auguste som navštívil dve osoby, ku ktorým som prišiel a vyspovedal. Tento septembrový prvý piatok, čiže predvčerom, som bol už pri 14 ľuďoch. 

Upratovanie:

Marika Horňáková

Jana Petríková

Alena Machová

Lektor:

Mudr. Bérešová Alžbeta

Miništrant:

Martin Kramár

Zbierka na Svätú zem: 

Na budúcu nedeľu bude odložená zbierka na Svätú zem. Výnos zo zbierky putuje do Izraela, do Svätej zeme. To je tá zbierka, ktorá býva v Božom hrobe na Veľký piatok a Bielu sobotu. Nik z vás ste nemali možnosť pre pandémiu ísť sa pomodliť do Božieho hrobu, tak až teraz budúcu nedeľu 13.9. sa bude konať táto zbierka. 

Informačný servis nitrianskej diecézy