26.7.2020

 

Liturgický kalendár:

Po: Sv.Gorazda a spoločníkov, spomienka

Ut: Féria

St: Sv.Marty, spomienka

Št: Bl.Zdenky Cecílie Šelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Pi: Sv.Ignáca z Loyoly, spomienka

So: Sv.Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ne: 18.nedeľa cez rok

 

Úmysly sv.omší 27.7.-2.8.2020:

 

DEŇ DÁTUM MIESTO HODINA ÚMYSEL
Po: 27.7. Veľký Ďur 18:00 + Helena Solčanská, 1.výročie
Ut: 28.7. Veľký Ďur 18:00 Poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o ďalšiu pomoc, ochranu a zdravie pre celú rodinu
St: 29.7. Lula 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc
St: 29.7. Tehla 18:00 + vdp. dekan Milan Ivánek
Št: 30.7. Veľký Ďur 18:00 + Štefan a Helena Holečkoví a dcéra Irena
Pi: 31.7. Veľký Ďur 18:00 + Jozef Havala, 15. výročie
So: 1.8. Rohožnica 18:00 + Jozef a Matilda Obertoví
Ne: 2.8. Lula 8:00 + Štefan a Mária Biricoví, syn Štefan a zať Štefan
Ne: 2.8. Tehla 9:15 + Rudolf Taldík a syn Tibor
Ne: 2.8. Veľký Ďur 10:45 Za farníkov

 

Oznamujem, že úspešne sa podarilo rozrezať obidve veľké nádoby v pivnici na naftu a po častiach sa odvážajú preč.

Oznamujem, že kontajner plný bioodpadu sa tiež vyviezol preč.

Oznamujem tiež, že vo farskom kostole stále sa hľadá kostolník, alebo kostolníčka, alebo kostolníci, alebo kostolníčky.

Budúcu nedeľu 2.8. môžeme získať úplné odpustky Porciunkuly.

Upratovanie v tomto týždni má na starosti:

Alžbeta Méresová

Alžbeta Géciová

Mária Ferencová

Emília Kováčová

Lektor:

Renáta Havalová

Informačný servis nitrianskej diecézy