Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: Sv.Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

St: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

Št: Premenenie Pána, sviatok

Pi: Prvý piatok v mesiaci

So: Sv.Dominika, kňaza, spomienka

Ne: 19.nedeľa cez rok

Úmysly sv.omší 3.-9.8.2020:

DEŇ DÁTUM MIESTO HODIN  A ÚMYSEL
Po: 3.8. Veľký Ďur 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
Po: 3.8. Veľký Ďur 18:00 + Ladislav a rodičia
Ut: 4.8. Veľký Ďur 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
Ut: 4.8. Veľký Ďur 18:00 + Štefan a Helena Klimekoví, Tereza Mesárošová a manžel, Anna a Ján Klimek a Marcela
St: 5.8. Lula 15:30 SVIATOSŤ ZMIERENIA
St: 5.8. Lula 16:30 + Jozef Šimonek starší
St: 5.8. Tehla 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
St: 5.8. Tehla 18:00
Št: 6.8. Veľký Ďur 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
Št: 6.8. Veľký Ďur 18:00 + starí rodičia Holečkoví a Klementoví
Pi: 7.8. Veľký Ďur 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA
Pi: 7.8. Veľký Ďur 18:00 + Štefan a Katarína Gécioví
So: 8.8. Rohožnica 17:30 SVIATOSŤ ZMIERENIA
So: 8.8: Rohožnica 18:00 + Anton Mechura, man. Ema a syn Ernest
Ne: 9.8. Lula 8:00 + Marek Kostoláni a otec Michal
Ne: 9.8. Tehla 9:15
Ne: 9.8. Veľký Ďur 10:45 Za farníkov

Prvý piatok:

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem každý pracovný deň až hodinu pred každou sv.omšou, aj na filiálkach, preto je posunutá sv.omša v Lule so začiatkom už o 16:30 namiesto 17:00. 

Úplné odpustky Porciunkuly:

Dnes máme možnosť získať plnomocné odpustky Porciunkuly. Čo to je Porciunkula? Je to „kostol v kostole“. Je to malý kostolík neďaleko Assisi v Taliansku. Sv.František ho po svojom obrátení vlastnoručne obnovil. Porciunkula je zaužívaný názov kostolíka Panny Marie Anjelskej (alebo Panny Márie, Kráľovnej anjelov), ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Okolo neho je obostavaná katedrála. Odpustky môžeme získať vo všetkých františkánskych, ale aj farských kostoloch.

V tomto týždni sme vylepšili farský kostol a jeho okolie:

Nádoby na naftu sú už celkom preč.

Zvony:

V tomto týždni tu bol majster zvonár a nastavil nám automatické zvonenie zvonov pred sv.omšami, ako aj ranné a večerné zvonenie na modlitbu Anjel Pána.  

Odteraz budú zvony zvoniť takto: 

Ráno o 7:00 hod, napoludnie o 12:00 hod., večer o 19:00 hod.

Automaticky zvonia na sv.omše o 17:25 a o 17:55. 

Automaticky tiež zvonia, keď niekto zomrie, o 9:00, o 11:00, o 15:00. Pracujeme na tom, aby ste vedeli odlíšiť podľa zvuku, či zvony zvonia mužovi, alebo žene. 

Skrášľujeme okolie kostola: 

V tomto týždni som pokosil trávu okolo kostola. Mal som chuť do roboty a hlavne čas. 

Osvetlenie:

Vzadu pod chórusom a aj pri zastaveniach krížovej cesty sa kúpili a vymenili žiarovky, aby ladili aj farebne a aj štýlovo. 

Miništrantské šaty:

Dal som poopravovať, oprať a ožehliť niektoré čierne časti miništrantských šiat. Dal som taktiež prerobiť pani krajčírke na Rohožnici alby po bývalom p. dekanovi. Mne boli väčšinou prikrátke. Ona z bývalých dekanových šiat vyrobí miništrantské šaty. Pôvodne som ich chcel vyhodiť, lebo som vedel, že ich nevynosím, ale takto dostanú tie alby druhú šancu. Nevyhodia sa, ale miništranti ich ešte vynosia. A verím, že sa aj potešia, lebo sú pekné. 

Mal som viaceré nácviky s miništrantmi, potrebné sú ešte ďalšie a ďalšie. Budem sa im venovať. 

Oprava hlavnej omšovej knihy, misálu:

V tejto chvíli máme v oprave v knihárskej dielni v Nitre tú hrubú omšovú knihu misál. Ostatné dva poškodené prídu na rad hneď po opravenom, aby som nebol naraz bez všetkých misálov. Nie je ho dostať kúpiť, preto som ho dal aspoň opraviť. 

Kúpil som viaceré knihy, nové Spoločné modlitby veriacich:

Dokúpil som na všetky chýbajúce bohoslužobné miesta nové Spoločné modlitby veriacich. Doteraz sa spievalo a modlilo zo starých, dotrhaných vydaní. Teraz sa budeme konečne modliť z nových.  

Máme dvoch kostolníkov:

Viac ako 3 týždne som bol v provizóriu bez kostolníka a na všetky slávenia som bol sám. Sú to títo páni: Jozef Levák a Štefan Havala. Oslovil som ich, a aj keď sa zdráhali, nakoniec túto úlohu prijali. Začínajú bezodplatne slúžiť ako kostolníci od dnešnej nedele 2.8. 2020 na dobu neurčitú. 

Nová web stránka: 

Pracujem na vytvorení novej farskej internetovej stránky a aj facebookovej farskej. Ešte ju nemáme, ale čoskoro budeme mať jednu aj druhú. 

Ďalšie plány:

Už dávnejšie podnikám kroky na celkové prerobenie sociálneho zariadenia na fare, ako aj na vylepšenie kúrenia a výmenu termostatických hlavíc na radiátoroch, ako aj novej vstavanej skrine a poličky na knihy, ako aj výmenu starých okien za nové plastové okná v pivnici fary. Dal som si vypracovať cenovú ponuku na všetky 4 exteriérové dvere na kostole, cez ktoré fúka, lebo sú staré a povykrúcané. 

Lektor: Monika Kuťková

Upratovanie: 

Natália Méresová

Gabriela Mikulová

Katarína Stracová

Peniaze:

Na farský účet nám pribudlo 15 500 Eur ako dedičstvo po zosnulom pánovi Majtánovi. Pán Boh nech mu udelí za to večnú spásu. 

Tieto oznamy sú uverejnené na 7 miestach, na internetovej stránke obce Veľký Ďur a na internetovej stránke obce Tehla, čoskoro pribudne aj na internetovej stránke obce Lula. 

Informačný servis nitrianskej diecézy