FARSKÉ OZNAMY Devätnásta nedeľa cez rok 9.8.2020

Liturgický kalendár: Po: Sv.Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok Ut: Sv.Kláry, panny, spomienka St: Féria Št: Féria Pi: Dve vigilné sv.omše zo slávnosti So: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť a prikázaný sviatok Ne: 20.nedeľa cez rok Úmysly...

FARSKÉ OZNAMY Osemnásta nedeľa v období cez rok 2.8.2020

  Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka St: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka Št: Premenenie Pána, sviatok Pi: Prvý piatok v mesiaci So: Sv.Dominika, kňaza, spomienka Ne:...

FARSKÉ OZNAMY – 17. nedeľa v období cez rok A

26.7.2020   Liturgický kalendár: Po: Sv.Gorazda a spoločníkov, spomienka Ut: Féria St: Sv.Marty, spomienka Št: Bl.Zdenky Cecílie Šelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka Pi: Sv.Ignáca z Loyoly, spomienka So: Sv.Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a...

FARSKÉ OZNAMY – 16. nedeľa v období cez rok A

19.7.2020   Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: Sv.Márie Magdalény, sviatok Št: Sv.Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok Pi: Sv.Šarbela Makhlúfa, kňaza, spomienka So: Sv.Jakuba, Apoštola, sviatok Ne: 17.nedeľa cez rok   Úmysly sv.omší a iných slávení...

FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa v období cez rok A

12.7.2020 Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: Sv.Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Št: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka Pi: Sv.Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, hlavných patrónov diecézy, sviatok So: Féria Ne: 16.nedeľa cez rok...

FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa v období cez rok A

Sv.Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť- 5.7.2020   Liturgický kalendár: Po: Sv.Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka Ut-Pi: Féria So: Sv.Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Ne: 15.nedeľa cez rok   Úmysly sv.omší 6.-12.7.2020:  ...

Informačný servis nitrianskej diecézy