Dvadsiata prvá nedeľa cez rok 23.8.2020

Liturgický kalendár: Po: Sv.Bartolomeja, Apoštola, sviatok Ut-St: Féria Št: Sv.Moniky, spomienka Pi: Sv.Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka So: Mučenícka smrť sv.Jána Krstiteľa, spomienka, zároveň aj štátny sviatok- výročie SNP Ne: 22.nedeľa cez rok  Úmysly...

FARSKÉ OZNAMY Dvadsiata nedeľa cez rok 16.8.2020

Liturgický kalendár: Po.-St: Féria Št: Sv.Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka Pi: Sv.Pia X., pápeža, spomienka So: Panny Márie Kráľovnej, spomienka Ne: 21.nedeľa cez rok Úmysly sv.omší 17.-23.8.2020: DE      Ň DÁTUM MIESTO HODINA...

FARSKÉ OZNAMY Devätnásta nedeľa cez rok 9.8.2020

Liturgický kalendár: Po: Sv.Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok Ut: Sv.Kláry, panny, spomienka St: Féria Št: Féria Pi: Dve vigilné sv.omše zo slávnosti So: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť a prikázaný sviatok Ne: 20.nedeľa cez rok Úmysly...

FARSKÉ OZNAMY Osemnásta nedeľa v období cez rok 2.8.2020

  Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka St: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka Št: Premenenie Pána, sviatok Pi: Prvý piatok v mesiaci So: Sv.Dominika, kňaza, spomienka Ne:...

FARSKÉ OZNAMY – 17. nedeľa v období cez rok A

26.7.2020   Liturgický kalendár: Po: Sv.Gorazda a spoločníkov, spomienka Ut: Féria St: Sv.Marty, spomienka Št: Bl.Zdenky Cecílie Šelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka Pi: Sv.Ignáca z Loyoly, spomienka So: Sv.Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a...

FARSKÉ OZNAMY – 16. nedeľa v období cez rok A

19.7.2020   Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: Sv.Márie Magdalény, sviatok Št: Sv.Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok Pi: Sv.Šarbela Makhlúfa, kňaza, spomienka So: Sv.Jakuba, Apoštola, sviatok Ne: 17.nedeľa cez rok   Úmysly sv.omší a iných slávení...

Informačný servis nitrianskej diecézy