Liturgický kalendár:

Po: Pondelok Svätého týždňa

Ut: Utorok Svätého týždňa

St: Streda Svätého týždňa

Št: Štvrtok Svätého týždňa- Zelený štvrtok- Štvrtok Pánovej večere

Pi: Piatok utrpenia Pána- Veľký piatok- prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu

So: Svätá sobota- Biela sobota

Ne: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Poriadok bohoslužieb 25.-31.3.2024:

DEŇ DÁT. HOD. MIES. ÚMYSEL
Po: 25.3. 17:00 V.Ď. + Irena Eliášová a rodičia
Ut: 26.3. 17:00 V.Ď. Za zdravie a B.pomoc pri operácii
St: 27.3. — —  — —  — — 
Št: 28.3. 17:00 V.Ď. + František Havala a man.Alžbeta
Pi: 29.3. 8:00 V.Ď. POSVÄTNÉ ČÍTANIE A RANNÉ CHVÁLY
Pi: 29.3. 10:00 V.Ď. KRÍŽOVÁ CESTA PO DEDINE- ULICA POĽNÁ
Pi: 29.3. 15:00 V.Ď. Obrady Veľkého piatku- Slávenie utrpenia a smrti Pána
So: 30.3. 8:00 V.Ď. POSVÄTNÉ ČÍTANIE A RANNÉ CHVÁLY
So: 30.3. 8:30 V.Ď. POKLONA V BOŽOM HROBE- začiatok 
So: 30.3. 18:00 V.Ď. POKLONA V BOŽOM HROBE- ukončenie
So: 30.3. 18:30 V.Ď. Veľkonočná vigília: + vdp. kanonik Štefan Dekan
Ne: 31.3. 8:00 Lula + Jozef a Františka Sádovskí
Ne: 31.3. 9:15 Tehla + Ružena Reháková a rodina Lehocká
Ne: 31.3. 10:45 V.Ď. Za farníkov

Spoveď starých a chorých:

Zajtra v pondelok 25.3. budem spovedať starých a chorých po domoch, ktorých ste mi nahlásili. 

Zmena času:

V noci 30.3. sa mení čas. O 2:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 hodinu letného času. Spíme o hodinu kratšie. 

Veľkonočné obrady:

Na Zelený štvrtok bude sv.omša o 17:00 hod. Budú sa umývať nohy 12 mužom.

Na Veľký piatok bude ráno o 8:00 hod. modlitba posvätného čítania a ranných chvál. Potom o 10:00 hod. bude krížová cesta po dedine, konkrétne v Hornom Ďure na ulici Poľná. Obrady budú o 15:00 hod. 

Na Bielu sobotu bude od rána, od 8:00 hod. opäť modlitba posvätného čítania a ranných chvál a po nich od 8:30 hod. celodenná poklona v Božom hrobe. Prečítam vám o chvíľu zoznam, kto má službu. Potrvá do 18:00 hod. Potom sa poklona ukončí a všetko sa pripraví na Veľkonočnú vigíliu, ktorá sa začne o 18:30 hod. Na procesiu ku koncu sv.omše pôjdeme iba okolo kostola. Po skončení sv.omše na Bielu sobotu budem opäť požehnávať tradičné veľkonočné jedlo. Kto si želáte dať si požehnať svoje veľkonočné jedlo v košíku, môžete si košík na požehnanie priniesť na Bielu sobotu na sv.omšu a pred sv.omšou ho položiť pred oltár. Modlitba požehnania bude na samý koniec všetkých obradov, teda po sv.omši. Na Veľkonočnú nedeľu budú sv.omše v bežnom čase. Na Veľkonočnú nedeľu bude tradičná veľkonočná ofera. 

Odpustky: 

Pri príležitosti 800-ročného výročia stigmatizácie sv. Františka na vrchu La Verna, na podporu duchovnej obnovy veriacich a na prehĺbenie života milosti, Apoštolská penitenciária udelila všetkým veriacim, ktorí od 29. marca 2024 do 31. decembra 2024 navštívia Kostol stigmatizácie sv. Františka v Nových Zámkoch, možnosť za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. Aj tí, ktorí sú chorí, alebo telesne nie sú schopní zúčastniť sa tejto poklony, môžu získať dar úplných odpustkov tým, že Pánovi obetujú svoje utrpenie alebo sa zbožne pomodlia.

Zbierka v Božom hrobe:

Zbierka v Božom hrobe putuje na podporu kresťanských chrámov vo Svätej zemi.

Nácvik spevu pašií:

Nácvik spevu pašií bude v pondelok o 17:45 hod a v stredu o 17:00 hod. 

Poklona v Božom hrobe na Bielu sobotu 30.3.2024:

ČAS PRIEZVISKO A MENO, RODINY
8:30 – 9:00 Havala Štefan, Havalová Renáta, farníci z filiálky Tehla a Lula
9:00- 9:30 Havala Peter s rodinou, Daniel Dudáš s rodinou
9:30- 10:00 Janček Tomáš s rodinou , Kirchner Jozef s rodinou, Mozdíková Jana s rodinou
10:00- 10:30 Dóci František, Frajka Ľudovít, Frajková Dana, Kasalová Terézia, Hajková Margita
10:30- 11:00 Méres Peter, Méresová Anna, Ferenc Ján, Ferencová Emerencia, Ferencová Jana
11:00- 11:30 Bóniš František, Bónišová Zita, Bónišová Martina, Dudášová Marta, Chlpač Tibor, Chlpačová Gabriela
11:30- 12:00 Vojtek Štefan, Vojteková Alžbeta, Vojteková Dana, Vojteková Alžbeta, Vojtek Peter, Lipták Rudolf, Lipták Ľubomír
12:00- 12:30 Macho Peter s rodinou, Macho Štefan, Machová Alena, Méres Milan, Méresová Alžbeta
12:30- 13:00 Ferencová Alžbeta, Ferencová Jarmila s rodinou, Ferencová Anežka s rodinou, Burša Miroslav, Ferenc Michal
13:00- 13:30 Gažo Ján s rodinou, Pisarová Alžbeta, Belan Ján s rodinou
13:30- 14:00 Nadasdyová Silvia, Liptáková Helena, Lipták Ladislav, Paulovičová Darina
14:00 – 14:30 Liptáková Klaudia, Lipták Pavol, Kirchnerová Rozália, Kuťková Monika, Kuťka Adam,  Gáliková Alžbeta
14:30- 15:00 Havala Štefan, Havalová Terézia, Raffajová Veronika a Ľuboš s rodinou, Havala Michal s rodinou
15:00- 15:30 Havala Ján, Havalová Alžbeta, Hajko Jozef, Pati Štefan, Patiová Božena
15:30- 16:00 Cigáň Marián, Gigáňová Mária, Gašparíková Kvetoslava, Dušan a Helena Obertoví, Ördöghová Matilda, Matušková Mária
16:00- 16:30 Maďarová Helena, Buršová Jana, Halašiová Marta, Jedliičková Viera, Kysel Jozef, Kyselová Mária
16:30- 17:00 Levák Jozef,  Vrták Martin, Vrtáková Mária, Géci Vladimír, Géciová Alžbeta
17:00- 17:30 Hajková Mária, Mechura Anton, Mechurová Helena, Molnárová Valéria, Korytárová Janneta, Korytárová Anastázia
17:30- 18:00 Dudáš Štefan, Dudášová Alžbeta, Kováč Jozef, Kováčová Ľudmila

Informačný servis nitrianskej diecézy