• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Tridsiata prvá nedeľa cez rok – VŠETKÝCH SVÄTÝCH – 1.11.2020

Liturgický kalendár:

Po: PAMIATKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH, DUŠIČKY

Ut: Féria

St: Sv.Karola Boromejského, biskupa

Št: Prvý štvrtok v mesiaci

Pi: Prvý piatok v mesiaci

So: Féria

Ne: 32.nedeľa cez rok- HODY, alebo ODPUST

Úmysly sv.omší 2.-8.11.2020:

DEŇ DÁTUM MIESTO HODINA ÚMYSEL
Po: 2.11. V.Ďur 17:00 + z rodiny Lipničanovej
Ut: 3.11. V.Ďur 17:00 + z rodiny Juhászovej
St: 4.11. V.Ďur 17:00 + Miloš Kasana, a + Vladimír a Anna
Št: 5.11. V.Ďur 17:00 + z rodiny Jozefa Jadroňa
Pi: 6.11. V.Ďur 17:00 + Ing. František Dudáš, rodičia a starí rodičia
So: 7.11. — —  — —  — — Sv-omša nebude— — 
Ne: 8.11. V.Ďur 9:00 Za farníkov

Streamovanie sv.omší: 

Všetky sv.omše, okrem soboty, vysielam naraz na dvoch streamoch naživo, a to na sociálnej sieti Facebook a už aj na YouTube na stránke Farnosť Veľký Ďur.

Odpustky:

Nakoľko je stále zákaz vychádzania, a aj zákaz vychádzania na cintoríny, tak máme veľmi sťažené podmienky získavania odpustkov za duše v očistci. Viažu sa aj na návštevu cintorína, na ktoré teraz nemôžeme ísť sa pomodliť. Naši otcovia biskupi nám zariadili z Vatikánu, že môžeme získať odpustky v iných 8 dní v novembri, ktoré si sami vyberieme. Poslúchnime odporúčania našich pastierov a pomodlime sa za našich zosnulých doma. Na cintoríny pôjdeme, keď zákaz pominie. Presné, podrobné podmienky získavania odpustkov sú na internete.  

Prvý piatok: 

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať starých a chorých po domoch neprídem. V kostole hromadne nespovedám, ale na osobné požiadanie Vás vyspovedám a dám aj sv.prijímanie.  

HODY alebo ODPUST:

Nakoľko sv.Martina je až ten budúci týždeň v stredu 11. 11., tak Hody budeme sláviť už najbližšiu nedeľu 8.novembra. Odporúčam, nevolajte si nijakých hodovníkov, svoju rodinu zďaleka. Stále platí zákaz vychádzania. Spolu si dajte slávnostný obed iba rodina zo spoločnej domácnosti. Pre vašu bezpečnosť, pre vaše zdravie. 

Ja sa pôjdem dať otestovať v sobotu, aby som v nedeľu na Hody vedel, či som pozitívny, alebo negatívny. 

Zbierka na seminár:

pri dnešných svätých omšiach sa mala konať zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Nakoľko to pre súčasnú pandemickú situáciu nie je možné, dávame Vám k dispozícii číslo bankového účtu Kňazského seminára sv. Gorazda, na ktoré je možné poslať dobrovoľný príspevok. Číslo bankového účtu:

VÚB – SK02 0200 0000 0035 4457 2553. 

Bohoslovci a predstavení seminára Vám ďakujú za všetky Vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne dary, ktorými napomáhate novým kňazským povolaniam. Rovnako aj oni na Vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši v stredu, ktorá je obetovaná za dobrodincov nášho seminára. V tomto akademickom roku sa v našom seminári pripravuje na kňazstvo 54 bohoslovcov. Z toho 12 za banskobystrickú diecézu, 19 za nitriansku diecézu,  22 za žilinskú diecézu a jeden za trnavskú arcidiecézu. Okrem toho 3 bohoslovci v tomto roku absolvujú pastoračný ročník

Vysielanie 3.týždeň